Verzoek tot strafrechtelijk vervolgen.

PERSBERICHT

Gemeenteraadslid en fractievoorzitter Peter van der Velden van de Volkspartij Nissewaard heeft zijn advocaat mr. Adri Tilburg opdracht gegeven om het verzoek voor een strafrechtelijk onderzoek naar het optreden van burgemeester F. van Oosten neer te leggen bij de officier van justitie.
Peter van der Velden wil een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van het binnentreden en doorzoeken, door ambtenaren van het team burgerzaken , van zijn woning.

“ Je verwacht dit niet van een voormalig advocaat ” .Dit gebeurde vorig jaar op zijn woonadres in Spijkenisse. Burgemeester F. van Oosten gaf hier toestemming voor naar aanleiding van een onbekende tipgever die beweerde dat het raadslid van de Volkspartij niet woonachtig zou zijn op het door hem opgegeven adres.
Er zij n meerdere “huisbezoeken” , waarvan één doorzoeking, geweest in het tijdsbestek van een maand.
Op geen van deze “bezoeken” troffen de ambtenaren de hoofdbewoner aan maar wel zijn zoon wat men al verdacht vond, niet beseffende dat ook raadsleden net als vele andere inwoners van Nissewaard gewoon werken in loondienst.
Met een smoes zijn de ambtenaren zijn woning binnengegaan en hierbij werd de zoon van Peter van der Velden naar de omstandigheden van zijn vader. Terwijl van der Velden die nietsvermoedend aan het werk was werd zijn woonvertrekken gecontroleerd, kasten en laden opengetrokken onder het toeziend oog van zijn totaal verbouwereerde zoon.

Fractieleidster Anita Verweij, informeerde burgemeester Foort van Oosten over het niet wonen binnen de gemeente, bron AD vp.Het Algemeen Dagblad van 15 januari 2021 melde dit: “De PVV wil dat oud – partijgenoot Peter van der Velden wordt vervolgd omdat hij een tijd niet in Nissewaard woonde maar er wel raadslid is.
De partij stapt naar de rechter.
Dat heeft PVV – fractieleidster Anita Verweij donderdag gezegd.
Zij informeerde burgemeester Foort van Oosten over het niet wonen binnen de gemeente, omdat het ‘een strafbaar feit’ is.
,,We zijn als raadsleden verplicht dit te melden op basis van artikel 162 van het wetboek van strafvordering”.
Verweij zegt pas na ‘verschillende meldingen’ en onderzoek door een particulier bureau de burgemeeste r te hebben ingelicht”.
Peter van der Velden wil met grote stelligheid bevestigen dat hij gewoon in zijn appartement in Nissewaard woont en dat sinds zijn intrek in dat appartement dat dat niet anders is geweest.
Van der Velden neemt het de burgemeester dan ook hoogst kwalijk dat hij nota bene op een niet naar waarheid berustte melding van een raadslid vooraf niet eerst even achter zijn oren heeft gekrabd vanwege deze verdachtmaking om dit vervolgens op een professionele en wettelijke manier te toetsen.
Ook heeft de burgemeester niet eerst van der Velden geraadpleegd over een mogelijke tip.
Er is onmiddellijk en zonder voorafgaande consultatie tot huiszoeking overgegaan.
“ Je verwacht dit niet van een voormalig advocaat ” .

Als de werkwijze van de burgemeester wordt goedgevonden is geen enkele burger of gemeenteraadslid meer beschermdDe wet schrijft in het geval waarop wordt geduid een zeer zorgvuldige procedure voor via de Gemeenteraad.
Het binnen treden zonder toestemming van de bewoner en het doorzoeken van de woning van een Raadslid zijn daarbij geen toegestane middelen. Uiteindelijk , na bijna een jaar en 41 weken wachten op het persoonlijke dossier , komt de burgemeester met een schriftelijke verklaring richting van der Velden . Daarin staat o.a. “dat zij hebben besloten om aan het adresonderzoek geen vervolg te geven , maar dat er weliswaar nog steeds twijfels zijn” . Waar die twijfels op gebaseerd zijn vermeldt de verklaring niet.
Deze niet onderbouwde twijfels worden als zéér beschadigend en zéér kwetsend ervaren.
Voor Peter van der Velden is de kous dus niet af.
Het kan en mag niet zo zijn dat een burgemeester de regels va n de wet niet volgt en vervolgens overgaat tot de orde van de dag.
Met het verzoek tot strafrechtelijk onderzoek via de officier van justitie wil van der Velden , naast zijn rehabilitatie , tevens voorkomen dat andere raadsleden en ook onze medeburgers in Nissewaard onterecht voor verrassingen kunnen komen te staan.

Als de werkwijze van de burgemeester wordt goedgevonden is geen enkele burger of gemeenteraadslid meer beschermd tegen grove privacy schendingen, zoals huiszoekingen in op dracht van het dagelijks gemeentebestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *