Achter de lokale politieke schermen, Franky van Santen – Een mening

Franky’s “De Kritische Burger” Opinie

>> Achter de lokale politieke schermen – “Vertrouwen” <<

27 maart 2021

De landelijke verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben we achter de rug, er moet nu een nieuw Kabinet geformeerd gaan worden.
Zo’n formatie wordt uitgevoerd door politici, welke door het volk gekozen zijn om hun stem te vertegenwoordigen, dus, die politici worden geacht op te treden als echte Volksvertegenwoordigers, want, niet alleen hebben velen van de burgers in ons land deze politici het vertrouwen gegeven, maar zij betalen deze politici ook, dus verwachten die burgers ook waar voor hun geld.

Niet alleen blijkt dat de verkenningen door twee politici, maar ook de hele formatie achter de politieke schermen plaats vindt.
Niks geen openheid naar de burgers toe, zij mogen blijkbaar niet weten welke politieke partijen en politici ons land straks gaan leiden en welke afspraken daarvoor gemaakt worden !,… is dat “Democratie” ??!
En dan blijkt ook nog eens dat er al tijdens deze formatie-verkenningen, gesproken wordt, de politieke positie ter discussie wordt gebracht van een, door het volk gekozen Kamerlid.

Ook in het lokale politieke Bastion, het Stadhuis in Spijkenisse, is er weinig sprake van openheid en eerlijkheid naar de burgers toe

Dit werd ontdekt door een zeer scherpe fotograaf, die verkenner Kajsa Ollongren fotografeerde met de aantekeningen van haar formatie verkenning gesprekken in haar armen waarop deze aantekeningen te lezen waren van de achter gesloten deuren gevoerde gesprekken, “Positie Omzigt -functie elders”
En “toevallig” is Pieter Omzigt niet zomaar een Kamerlid, maar een zeer scherp en kritisch Kamerlid, die zijn rol als controleur van het beleid en handelen van het Kabinet zeer serieus neemt, opkomt voor de belangen van de burgers, daarvoor staat, ze verdedigt en voor vecht,… zoals een echte Volksvertegenwoordiger.

Iedereen kent hem inmiddels van zijn rol in het naar boven brengen van de Kinderopvangtoeslagen affaire,… waarbij hij bleef doorvragen wanneer hij geen antwoorden kreeg, wat later dus leidde tot de Parlementaire ondervragingen en uiteindelijk tot de val van het huidige demissionaire Kabinet Rutte III !
Bij de formatie van, vermoedelijk, Kabinet Rutte IV wil toekomstig Minister President Mark “Pinokkio” Rutte dan ook niet weer dat zeer scherpe, kritische, door vragende en vooral vasthoudende Kamerlid in de Tweede Kamer,… want openheid en eerlijkheid naar de burgers toe, daar houdt Mark “Pinokkio” Rutte natuurlijk niet van, die zelfs onder Ede verklaarde, tijdens de Parlementaire ondervragingen inzake de kindertoeslag affaire, dat hij de wet opzij zou schuiven wanneer dat politiek voor hem beter uit zou komen,… en dat heeft hij in die affaire dus ook gedaan !

Ieder andere politicus en of burger die de wet overtreedt wordt voor de rechter gesleept,… maar,…niet Mark “Pinokkio” Rutte !!
Inzake de ontdekte geheime formatie verkenning aantekeningen zei Rutte doodleuk dat er geen Kamer Debat over zou komen,… maar,… dat komt er dus toch.
Hoe lult Mark “Pinokkio” Rutte zich daar weer uit ??
Geheime afspraken, achterdeurtjes politiek achter de landelijke politieke schermen, maar hoe zit dat op politiek lokaal niveau ??

Ook in het lokale politieke Bastion, het Stadhuis in Spijkenisse, is er weinig sprake van openheid en eerlijkheid naar de burgers toe, met de O.N.S., de grootste lokale politieke partij, welke al meer dan een decennia lang met de politieke scepter zwaait.

In maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen, dus ook in onze Gemeente Nissewaard.
Wat doen de lokale politieke partijen en hun politici van onze huidige Gemeentebestuur eigenlijk met zeer kritische, scherpe, vasthoudende, door de inwoners gekozen Gemeenteraadsleden die, als echte Volksvertegenwoordigers voor de belangen van de inwoners opkomen, die verdedigen en voor vechten ??
In de Gemeente Nissewaard zit er een coalitie van O.N.S., V.V.D. en P. v.d A. in het College van B & W
en op het Coalitie akkoord prijkt de slogan “Samen voor elkaar !” … alleen van dat “Samen voor
elkaar” komt in de realiteit niet veel terecht.

Ook in het lokale politieke Bastion, het Stadhuis in Spijkenisse, is er weinig sprake van openheid en
eerlijkheid naar de burgers toe, met de O.N.S., de grootste lokale politieke partij, welke al meer dan
een decennia lang met de politieke scepter zwaait.
In 2018 komt er dan ineens een P.V.V. Nissewaard fractie in de Gemeenteraad, en daar waren de andere lokale gevestigde partijen niet echt blij mee.
En vanuit die fractie komt dan ook in eens nog een nieuwe lokale partij voort,… de Volkspartij Nissewaard, en ook daar waren en zijn de andere lokale partijen helemaal niet blij mee.

De Leden van de Volkspartij Nissewaard, Fractievoorzitter Peter van der Velden en Secretaris en
Raadslid Boy Wildeboer stellen ook scherpe en kritische vragen met betrekking tot zaken welke er onder de inwoners van Nissewaard spelen en,… blijven ook doorvragen en vasthouden en,… dat wordt ze niet in dank afgenomen !

Zo haalde de Volkspartij de zaak omtrent het wanbeleid van het bestuur van de Wijkgroep / Stichting “de Akkers” naar boven, een zaak waarin de benadeelde bezoekers, vrijwilligers, activiteiten coördinatoren en afgezette voormalig bestuursleden al sinds dik 5 jaar klagen bij de Gemeente over
het wanbeleid van het huidige bestuur, maar geen gehoor vonden.
De Volkspartij houdt in deze zaak stevig vast, waarin een voormalig Wethouder de “deksel op de Beerput” wilde houden en de huidige verantwoordelijke Wethouder en zelfs de huidig Burgemeester een onderzoek beloofde, door een speciaal daarvoor aan te stellen Ambtenaar,… maar tot op heden
zijn er nog geen onderzoeksresultaten vanuit het College van B & W naar voren gekomen, omdat er nog helemaal geen onderzoek door een Ambtenaar heeft plaats gevonden !

De Volkspartij blijft hierover vragen stellen en om een gedegen onderzoek vragen, waarin dan ook eindelijk alle benadeelden, de bezoekers, vrijwilligers, activiteiten coördinatoren en afgezette voormalig bestuursleden, dan eens gehoord gaan worden !. 
De Volkspartij bracht ook de zaak van klagende lokale Truckers, over de slechte omstandigheden op de truckparking aan de Mosterweg in Spijkenisse, in de Gemeenteraad en onder de aandacht van het huidige College van B & W.

In eerste instantie ontkende een lokale politieke Fractie in de huidige Gemeenteraad, tot twee keer toe via social media en op hun website, dat er op die truckparking problemen zouden zijn, benoemde het als “Fakenews”, maar na aanhouden van de Volkspartij en een storm van reacties van de betrokken truckers heeft er toch een gesprek plaats gevonden tussen de woordvoerder van de truckers, verantwoordelijke Wethouder en de huidige Burgemeester, die belooft heeft de problemen te gaan aanpakken.

De Volkspartij houdt hier ook de vinger aan de politieke pols, want na het gesprek halverwege december 2020 is er nog niets gebeurd, terwijl het nu al bijna april 2021 is !
Dat deze politieke handelswijze van de Raadsleden van de Volkspartij niet echt op prijs gesteld wordt in het lokale politieke Bastion aan de Raadhuislaan in Spijkenisse bleek uit het feit dat de lokale Raadsfractie die de problemen op de truckparking stellig ontkende, maar dat dus puur uit eigen politiek belang had gedaan, de Fractievoorzitter van de Volkspartij een advocaat op z’n dak stuurde, hem vals beschuldigde van diverse zaken, hier zelfs aangifte van deed, waarop het Openbaar Ministerie deze zaken allemaal van tafel veegde !

Wel fluisterde deze Gemeenteraad Fractie de Burgemeester in het oor, dat Peter van der Velden NIET in de Gemeente Nissewaard zou wonen, wat we in een kranten bericht was te lezen.
Waarop het College van B & W opdracht gaf aan twee Gemeenteambtenaren om zich maar eens op het opgegeven adres van Peter van der Velden in Spijkenisse te gaan vervoegen ter controle, wat in de realiteit niet meer dan een ordinaire ambtelijke inval in het huis van deze Fractievoorzitter bleek te zijn !
Dan wordt er ook in een artikel in het AD gesuggereerd dat de Fractievoorzitter van de Volkspartij ook nog eens de naam van een Kandidaat voor de aanstelling als Burgemeester als opvolger van voormalig Burgemeester van de Gemeente Nissewaard mevr. Salet, zou hebben gelekt !
Ook hiermee deed het Openbaar Ministerie niets.
Het “framen”, vals beschuldigen met het doel de Fractievoorzitter van de Volkspartij in een kwaad daglicht te plaatsen, uit de Gemeenteraad te krijgen, maar ook nog eens persoonlijk kapot te maken was hiermee begonnen !

Het is dus duidelijk dat ook in het lokale politieke Bastion van Nissewaard het niet erg op prijs gesteld wordt wanneer er lokale politici in de Gemeenteraad zetelen die hun taak als Volksvertegenwoordigers echt serieus nemen en dus echt opkomen voor de belangen van de inwoners, die verdedigen en voor vechten !
Ook achter de lokale politieke schermen worden zulke echte Volksvertegenwoordigers dus, niet alleen het politieke, leven zuur gemaakt met als doel dat zij hun politieke-pijp aan Maarten zullen geven en uit de Gemeenteraad verdwijnen !
Ook in de Gemeente Nissewaard wordt er achter de politieke schermen afspraken gemaakt en besluiten genomen waar de inwoners helemaal geen weet van hebben, laat staan over worden geïnformeerd !

Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de besluiten van het huidige Gemeentebestuur inzake de plaatsing van windmolens in Heenvliet en Geervliet en die in Spijkenisse Noord.
In Heenvliet en Geervliet kwamen ze er, ondanks vele bezwaren van de omwonenden.
Dat leverde de Gemeente Nissewaard flinke schadeclaims op en dus financieel verlies.
Ook de plaatsing van de windmolens in Spijkenisse Noord is achter de lokale politieke schermen al besloten, afspraken en overeenkomsten met de Provincie zijn allang gemaakt, ondanks de bezwaren van de omwonenden, welke door de huidig verantwoordelijke Wethouder “gewoon” worden genegeerd, net zoals toen in Heenvliet en Geervliet !
Hierbij roept een lokale politieke partij in de Gemeenteraad betrokken inwoners dan op om hun bezwaren in te dienen bij de Gemeente, middels een “Zienswijze” ten aanzien van de plaatsing van de Windmolens in Spijkenisse Noord.
Daarmee suggereert deze lokale partij voor de belangen van deze betrokken inwoners op te komen, maar het is eigenlijk niets meer dan een poging om meer “zieltjes” voor de partij te winnen.

De windmolens komen er in Spijkenisse Noord, die komst kan niet meer voorkomen worden door het indienen van die “Zienswijze” door de betrokken inwoners.
De Gemeente moet deze betrokken en gedupeerde inwoners gaan compenseren voor de overlast van die windmolens,
de Volkspartij heeft daar goede ideeën voor.

Transparantie, openheid en eerlijkheid vanuit het politieke Bastion in Spijkenisse van de Gemeente Nissewaard naar de inwoners
is dus ook op lokaal politiek niveau in de realiteit blijkbaar “Not Done” !

Auteur : Franky van Santen Columnist – Freelance hobby onderzoek Journalist

Transparantie, openheid en eerlijkheid vanuit het politieke Bastion in Spijkenisse van de Gemeente Nissewaard naar de inwoners is dus ook op lokaal politiek niveau in de realiteit blijkbaar “Not Done” ! Auteur : Franky van Santen Columnist – Freelance hobby onderzoek Journalist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *