Als het je niet bevalt pleur je maar op !

Spijkenisse – auteur Franky van Santen

In elke stad, Gemeente, kun je in verschillende wijken wel een Wijkcentrum tegenkomen waar een Wijkgroep, een Stichting, met vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers activiteiten organiseren voor de wijkbewoners.
Jong en oud kunnen zich daar vermaken , plezier hebben en vooral gezelligheid vinden.
Ook de oudere, gepensioneerde, hulpbehoevende en zelfs gehandicapten vinden vaak hun gezellige uitjes in een Wijkcentrum.

Ook in de Gemeente Nissewaard heb je in de wijken van Spijkenisse zulke Wijkcentra, zo ook in de wijk De Akkers.
Gelegen aan de Lenteakker staat het Wijkcentrum annex Sporthal “DE AKKERS”.
Wat het voorheen een oase van gezelligheid, warmte en leuke activiteiten met betrokken en enthousiaste vrijwilligers was, waar gemiddeld zo’n 750 wijkbewoners de gezelligheid opzochten en aan de vele leuke activiteiten deelnamen zoals Bingo en Klaverjas avonden, er werd volop gebiljart, gesjoeld, gewandeld, gedanst, gezongen, maar ook creatief was men daar lekker bezig met een handwerk, teken & schilder en computerclubje en ook was er voor de moeders en hun peuters genoeg te doen.

“Ontstaan huidige Bestuur Wijkgroep de Akkers toont gelijkenis met een episode uit Game of Throne’s”

Maar zo’n twee jaar geleden, nadat er een nieuw bestuur van de Stichting de leiding had overgenomen, begon de gezelligheid af te nemen en daarmee ook het enthousiasme van de vrijwilligers.
In twee jaar tijd daalde het aantal bezoekers van zo’n 750 naar een bedroevend aantal van zo’n 180 !
wat is er aan de hand in het Wijkcentrum in de Akkers ??
Het blijkt een flinke Beerput te zijn !!

Hierbij lijkt het wel om een episode uit de serie Game of Throne’s te handelen, dus zou het niet onwaarschijnlijk zijn wanneer de schrijver van die serie eens een kijkje in het Wijkcentrum en bij het huidige ging nemen en zich zou gaan verdiepen hoe het huidige bestuur aan “de macht” is gekomen.

Gaat U er maar even goed voor zitten beste lezers, en zie hoe betrokken oud Bestuursleden, enthousiaste oud Vrijwilligers en bezorgde oud Bezoekers zijn en worden behandeld door een huidig Bestuur wat niet zou misstaan in een provincie van een communistisch land.
Narcisme, machtsmisbruik, intimidatie, dwangbeleid en winstbejag welke een angstcultuur schepte in een Wijkcentrum waar gezelligheid, vreugde, plezier en warm samenzijn de hoofd doelen zouden moeten zijn.

“Een huidig Bestuur wat niet zou misstaan in een provincie van een communistisch land”

Het begon al in 2011, ver voor oud secretaris Miep Versteeg door het bestuur, onder andere B.C. v d M., in 2018 werd afgezet terwijl ze notabene in het ziekenhuis lag !,… zij zou, volgens het bestuur, onder andere W. Vos, fraude hebben gepleegd terwijl daar ook een penningmeester zat, die over de financiën ging.
Sinds die tijd zijn er nog meer bestuursleden afgezet tot er uiteindelijk maar twee overbleven.
En,… sinds die tijd regent het klachten van oud-bezoekers/sters en oud-vrijwilligers !
Er mag dus gerust gesproken worden van een ware leegloop van bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers bij de Stichting Wijkgroep “de Akkers”.

De huidige voorzitster van de Wijkgroep De Akkers, B.C.v d M, zou een waar schrikbewind voeren en daardoor voor een “angstcultuur” binnen het Wijkcentrum gezorgd hebben.
B.C. van der M is al sinds 2011 betrokken in en bij de Wijkgroep toen zij een zanggroep begon, welke vanwege onrust door een andere vrijwilligster werd overgenomen in een ander Wijkcentrum.

In 2012 was B.C. v d M. regelmatig aanwezig bij de Line Dance groep van Cok Moonen op dinsdagavonden, en was daar op een vervelende manier bezig om “assistente” te kunnen worden.
Het resulteerde tot een grote “oorlog” tussen die twee !
Omdat zij dus bij de Line Dance groep geen poot aan de grond kreeg, deed zij een poging op de vrijdagavonden bij de Line Dance groep van mw. Wil Hus.
Echter stak het toenmalige bestuur hier een stokje voor omdat zij zagen aankomen dat de assistente van mw. Hus dan door B.C. v d M. er uitgewerkt zou worden.

B.C.v d M, zou een waar schrikbewind voeren en daardoor voor een “angstcultuur” binnen het Wijkcentrum gezorgd hebben. “”

Om de twee maanden was er een CD avond in het Wijkcentrum van dhr. Bohmer waar blijkbaar B.C. v d M. ook haar zinnen op had gezet.
De danspartner van dhr. Bohmer lichte het bestuur in dat zij bang was dat dhr. Bohmer door B.C. v d M. eruit gewerkt zou worden,… helaas bleek dat ook gebeurd te zijn en B.C. v d M had de CD avonden overgenomen !

Rond 2014/2015 ontstond er weer onrust vanwege contributies.
Leden werden “verplicht” € 0,50 p/m te gaan sparen voor de Kerst-hapjes. Aan het einde van het jaar kreeg iedere coördinator van het Bestuur een Kerstbijdrage van € 5,00 per lid van zijn of haar groep, wat bij bijv. de zanggroep met 20 leden op een bedrag van € 100,00 uitkwam waarbij ook het, door de leden bij elkaar gespaarde geld werd gevoegd, waarmee het bedrag op € 220,00 uitkwam.
Maar de leden van de zanggroep merkte op dat bij de Kerstviering er nauwelijks hapjes op de tafel stonden, terwijl je voor € 220,00 toch een tafel wel aardig kan vullen met lekkere hapjes !
Een lid merkte daarbij op dat B.C. v d M. het geld ook voor privé aankopen gebruikte zoals ook voor verse bloemen voor haar Moeder.
Het “verplichte” sparen door de leden werd direct afgeschaft en voor het innen van de contributies werd door het bestuur iemand anders aangesteld, mw. E. Letscher.

“Miep werd onterecht en ongefundeerd van het plegen van Fraude beschuldigt en moest dus weg !! “

In 2017, terwijl bestuurslid Miep Versteeg door een tragische buiteling in het ziekenhuis beland was,
bleek B.C. v d M. haar oog te hebben laten vallen op de Dansgroep van Magda Thieske, zij vond dat Magda “te oud” was en niet meer goed les kon geven !
Magda “mocht” nog wel mee blijven dansen bij de “gratie” van “Hare Majesteit” B.C. v d M. maar verder dan ook niet !
De Dans groep op de dinsdag en dondermiddag werd overgenomen door “Hare Majesteit” B.C. v d M. die gelijk ook maar twee nieuwe assistenten had aangesteld, vermoedelijk om haar handen vrij te hebben zichzelf in het bestuur te gaan nestelen, wat haar uiteindelijk ook gelukt is !!
B.C. v d M. wist zich opnieuw als Penningmeester in het Bestuur te nestelen, en werkte daarop Miep Versteeg er dan ook gelijk, op eerder genoemde respectloze manier, uit het Bestuur door een “hetse” bijeenkomst te beleggen tegen Miep Versteeg waar dus een rel tegen Miep door ontstond, Miep werd onterecht en ongefundeerd van het plegen van Fraude beschuldigt en moest dus weg !!

Gevolg van de troonbestijging door “Hare Majesteit” B.C. v d M. was dat de toenmalige Voorzitter Constant opstapte en dat zij in 2018 de complete administratie op de schop gooide waarbij zij onder haar leiding de subsidie gelden die voor de bewoners bedoeld was aanwende voor “Bedrijfsfeestjes” voor “medewerkers”.

In februari 2018 een etentje in restaurant De Watermolen aan de haven voor het Bestuur en Coördinatoren.
In augustus 2018 een barbecue in restaurant Lommerrijk voor ca. 60 personen voor een Vrijwilligers avond.
In december 2018 een Kerstdiner voor ca. 80 personen waarbij er niet alleen Vrijwilligers aanwezig waren, maar ook een aantal “vreemden”.

Ook een gevolg van haar troonbestijging en haar “opmerkelijke” beleid was dat in 2018 ook de 2e Penningmeester Anita van Trigt opstapte,… de Pottenbakkersgroep in zij geheel opstapte,… de Video club opstapte,… Ria van de Line Dance groep opstapte,… Cindy Hamerslag van de Moeders & Peuters groep gedwongen werd op te stappen !,… Arnold Bohmer van de CD avonden gedwongen werd op te stappen !,… Vrijwilliger Willem van Vugt onderdruk werd gezet omdat hij een vriendschappelijk band en contact met Miep Versteeg onderhield en “gewaarschuwd” werd om zijn steun aan de lokale Volkspartij, hij zijn dagvergoeding van welgeteld € 1,00 p/d niet meer uitbetaald kreeg , Willem heeft voor zijn “politieke” voorkeur discriminatie zelfs aangifte bij de Politie gedaan !!
En Vrijwilligster Nel in het geheim een vriendschappelijke band met Miep Versteeg onderhoud uit angst voor represailles !!

“en “gewaarschuwd” werd om zijn steun aan de lokale Volkspartij”

Het is voor U, beste lezers, natuurlijk over duidelijk dat “Hare Majesteit” B.C. v d M. op een, zacht uitgedrukte, “onbehoorlijke” en respectloze manier zich aan het hoofd van de Wijkgroep De Akkers heeft weten te nestelen, een manier welke in de serie Game of Throne’s niet zou misstaan !!,… of zij er net zo aantrekkelijk en sexy zou uitzien in de outfit van bijvoorbeeld de Dragon Queen uit de bekende serie valt te betwijfelen.
De huidige voorzitster “Hare Majesteit” B.C. v d M. wenst niet reageren op verzoeken om commentaar op de situatie te geven.

Naar aanleiding van de vermeende misstanden in het Wijkcentrum werden er door de voorzitter van de Volkspartij Fractie, Peter van der Velden, in de Gemeenteraad van Nissewaard in november vorig jaar ( 2019 ) schriftelijke vragen gesteld aan het Gemeentebestuur.
Het College van burgemeester en wethouders heeft inmiddels op de, door de Volkspartij gestelde vragen, geantwoord.
Hierop gaat de Volkspartij onderzoeken wat er verder nodig is om van het Wijkcentrum en Wijkgroep weer een gezonde en toegankelijke plaats voor vrijwilligers en de doelgroep, de bewoners van de wijk de Akkers te maken, zoals het voorheen altijd geweest is.
Daarbij dringt hij, in raadsvergaderingen, er op aan dat die stichting van die Wijkgroep “De Akkers” door de Gemeente eens goed gecontroleerd moet gaan worden.

Natuurlijk laat Peter van der Velden het daarbij niet zitten, zoals een echte Volksvertegenwoordiger betaamt, en is verder op onderzoek uitgegaan.
Zo heeft hij een gesprek gehad met één van de vrijwilligers die het klaverjasclubje coördineert en daaruit kwamen een aantal minsten opmerkelijk te noemen zaken naar voren.

Allereerst blijkt dat de klaverjasclub in het wijkcentrum deze maand, februari, ophoud te bestaan, wat betekent dat er dus wederom een gezellige activiteit zal verdwijnen, alsmede ook de betrokken vrijwilligers en deelnemers die op de dinsdag en donderdagavonden gezellig hun kaartje legden.
De “bedank-brief” is al opgesteld en zal het bestuur van de wijkgroep spoedig ontvangen.
Aanleiding was een bezoek van Wendy Vos ( penningmeester) en Bart Tijl ( algemeen bestuurslid ) op de Klaverjasavond van dinsdag 18 februari jl. waarbij zij de coördinerende vrijwilligers en deelnemende Klaverjassers meedeelde dat zij vanaf 1 maart 2020 de contributie voor het Klaverjassen 1 maal per maand zullen moeten gaan voldoen.
Daar waren de aanwezige vrijwilligers en Klaverjassers die avond dus unaniem het niet mee eens en hebben toen ook toegezegd per 1 maart 2020 niet meer te zullen deelnemen aan de Klaverjas avonden !

Verder bleek dat tijdens één van de vergaderingen van de Wijkgroep, waarbij zo’n kleine 30 mensen bij aanwezig waren, waarop ook de verplichte maandelijkse contributie betaling ter sprake werd gebracht,… op een kritische reactie van één van de aanwezige,… een bestuurslid van de Wijkgroep als antwoordt gaf ; “Als je het niet bevalt dan pleur je maar op !”
Waarop alle aanwezigen zich verbaast en enigszins ontzet aankeken en één van de vrijwillige Klaverjas coördinatoren reageerde daarop terecht ; “Zo ga je toch niet met de mensen om ?!”

“Als je het niet bevalt dan pleur je maar op !”

Zo ga je, als bestuurslid van een Wijkgroep, natuurlijk ook zeker niet met mensen om die juist naar een Wijkcentrum komen voor gezelligheid, warm samenzijn en zich daar ook graag welkom willen voelen !!
Maar waar komt die botte en eigenlijk vijandige houding van het bestuur tegenover kritische vrijwilligers en bezoekers van het Wijkcentrum nu eigenlijk vandaan ?

Uit het gesprek met één van die vrijwilligers kwam eigenlijk naar voren dat dat het huidige bestuur, met als voorzitster B.C. v d M. en secretaris W. Vos, de Wijkgroep ziet als een soort onderneming en niet als een Stichting en daardoor ook heel erg gefocust is op het maken van zoveel mogelijk winst.
Het daarbij creëren van een angstcultuur lijkt dan ook ten doel te hebben om kritische vragen naar het financiële beleid van de Stichting zoveel mogelijk te voorkomen, omdat er daar een aantal zaken toch niet in schijnen te kloppen.
De vrijwilliger maakt in het gesprek ook duidelijk dat zo’n Wijkgroep en Stichting er voor de bewoners van de wijk moet zijn en niet voor de geld opbrengst ( winst ) en of feesten te geven.
Wijkbewoners komen naar het Wijkcentrum voor de gezelligheid, het samen zijn en de activiteiten en niet om bij te dragen aan het winstbejag van een bestuur.
Hij maakt verder ook duidelijk dat aan de hele financiële boekhouding van de Stichting een zwaar luchtje zit, maar maakt ook duidelijk dat ( nog ) niet hard te kunnen maken. Hij maakt hij ook duidelijk dat toen Miep Versteeg de scepter nog zwaaide het geld wat bij de Stichting binnen kwam wel echt werd besteed aan de activiteiten en de mensen die zich het hele jaar inzette voor hun activiteiten groepjes, maar dat hij dit nu juist de laatste jaren mist en niet ziet gebeuren.

Zo worden er bij extra activiteiten van de verschillende groepjes, welk elk groepje zo wel één of twee keer per jaar organiseert, dus door het bestuur extra geld opgehaald in de vorm van het vragen van de bonnetjes van de aangekochte prijzen en cadeaus, welke door de vrijwilligers en deelnemers uit eigen zak betaald zijn, en die dan bij de boekhouding opvoeren alsof de Stichting die zelf aangekocht heeft en dus kan declareren uit de ontvangen Gemeentelijke subsidie.
Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de Stichting van de jaarlijkse Gemeentelijke subsidie van € 6.500,00 nog € 8.000,00 in kas overblijft.

Ook zeer opmerkelijk feit is dat er in 2018 blijkbaar helemaal geen kascontrole bij de Stichting is geweest omdat documentatie van 2018 gewoon een kopie van de documentatie uit 2017 was.
Dat zou dan bijvoorbeeld de werkelijke opbrengsten van bijvoorbeeld de Bingo avonden moeten camoufleren, want uit onderzoek van de leden van de Volkspartij bleek dat er veel meer deelnemers aan de Bingo avonden meededen dan in de, door de Volkspartij opgevraagde stukken, werd opgevoerd en bleek.
Daarbij wordt er tijdens die Bingo avonden sterke drank, Jonge Jenever & Vieux verkocht waarbij de prijs vreemd genoeg lager is dan een Appelsapje !
Inkomsten uit de verkoop van consumpties worden overigens niet in de boekhouding van de Stichting terug gevonden, wat te verklaren valt door het feit dat de Gemeente eigenaar van het pand, het Wijkcentrum annex Sporthal, is en ook de bar gerund wordt door mensen die door de Gemeente aangesteld zijn.
De Gemeente is dus inkoper en verkoper van de verkrijgbare consumpties tijdens de verschillende activiteiten van de Wijkgroep / Stichting “de Akkers”.

Het is natuurlijk voor iedereen nu wel duidelijk dat in het Wijkcentrum annex Sporthal “DE AKKERS” de Wijkgroep “de Akkers” niet meer is wat het eens was, een gezellige bijeenkomstplaats voor jong en oud waar de bewoners van de Akkers konden genieten van een warm samenzijn met vele enthousiaste en betrokken vrijwilligers,… wat het natuurlijk wel weer moet worden !!

De Volkspartij zal er bij de Gemeente ook op blijven hameren dat dit Wijkcentrum en zeker het huidige beleid van de Wijkgroep “de Akkers” en het huidige bestuur eens goed onder de loep genomen wordt !
Tenslotte zijn de Gemeentelijke jaarlijkse subsidies niet bedoeld als een soort “loon” voor het bestuur van de wijkgroep, maar juist bedoeld voor de bewoners !,… de ouderen, gepensioneerden, hulpbehoevende, die zonder de inzet en hulp van enthousiaste en betrokken vrijwilligers achter de Geraniums moet blijven en zullen blijven zitten,… ook is die subsidie bedoeld voor de moeders en kinderen van de wijk zodat die kunnen genieten van leuke activiteiten en het gezellige en warme samenzijn !!

Steun daarom de Volkspartij Nissewaard in hun strijd voor het Wijkcentrum annex Sporthal DE AKKERS, in hun poging de bewoners van de Akkers hun geliefde en gezellige Wijkcentrum weer terug te geven, zodat zij net als de enthousiaste en betrokken vrijwilligers zich weer welkom kunnen voelen in het Wijkcentrum.

Auteur Franky van Santen, alle uitspraken en beweringen zijn gecontroleerd bij de desbetreffende personen, namen zijn bekend bij de redactie.

3 thoughts on “Als het je niet bevalt pleur je maar op !

 1. Zou het nu eindelijk toch gaan gebeuren ,aan die wan toestanden.
  Ik begrijp eigenlijk niet hoe of zo iemand zo veel macht kan krijgen in een democratie
  Zo als ons land .
  Ik heb daar jaren vrijwillegers werk gedaan en het was leuk en gezellig ,maar wat ze toen flikte met Miep versteeg dat sloeg alles .
  Maar ik hoop dat het nu een einde nadert met dit vreselijke mens
  Ze moet naar een land waar geen democratie is daar past ze
  Maar heel veel dank dat er nu toch misschien wat aan gedaan word
  Met vriendelijke gr Ria Heeremans

  1. Hartelijk dank voor je reactie Ria Heeremans.

   De Volkspartij blijft er bovenop zitten en zal niet wegkijken van de problemen die gewone, maar ook Gemeentebelasting betalende, burgers.
   Andere lokale politieke partijen blijken er niet veel aandacht voor te hebben, maar in de Volkspartij zitten echte Volksvertegenwoordiger.

   De vaste Blogger van de Volkspartij zal je reactie meenemen in een mogelijk volgende artikel over de problemen bij en in het Wijkcentrum annex Sporthal DE AKKERS.

   Met vriendelijk groet,
   namens de leden van de Volkspartij en ondergetekende Franky de Blogger

 2. 27-02-2020
  Gesprek met penningmeester en bestuurslid over het overgaan van week naar maandbetaling.
  Ik vind dit een taak voor de voorzitter[aanwezig in het gebouw] mevrouw laat dit rotklusje lekker over
  aan de voorgenoemde personen.
  Via app dit aan haar voorgelegd.
  Hierop geen reactie ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *