Brandbrief betrokkenheid, actie en daadkracht college.

OORVERDOVEND EN ANGSTVALLIG STIL IN NISSEWAARD!

Er voltrekt zich een ware gezondheidsramp in de wereld; het Corona Virus slaat keihard en zonder willekeur overal en zonder aanzicht des persoons toe!
Betrokken en verantwoordelijke staatshoofden, presidenten, bondskanseliers, premiers en burgervaders van vele landen spreken hun volk, hun burgers toe en bieden hen in brede zin steun, ook moreel en emotioneel.
Het is een tijd van crisis waar:
“ De mannen zich van de jongens onderscheiden en de vrouwen zich van de meisjes!”

HET ZIEKENHUIS SMC BESCHIKT(TE) OVER DE NODIGE INFRASTRUCTUUR EN DIENT VOLLEDIG TE WORDEN VOORBEREID OP DE ERGSTE SCENARIO’S.


Maar in Nissewaard is het oorverdovend stil, niets van al wat noodzakelijk en bij de directe
verantwoordelijkheid van een burgemeester hoort, hier heerst de stilte en de apathie.
Waar is, waar zijn, de burgemeester en of het gemeentebestuur van Nissewaard, tijdens het
vooruitzicht van een enorme ramp in aantocht ?
Volgens de officiële bronnen van het RIVM, Rijksoverheid en onze premier Mark Rutte zelf, zal 60%
van alle mensen besmet worden waarvan 3% zal overlijden, dus ruim 1.650 mensen alleen al in
Spijkenisse, een ramp die in aantal doden de Watersnoodramp uit 1953 zal benaderen, wellicht overstijgen.

Waar is de actie? Waar zijn diegene die nu het heft in handen zouden moeten nemen, de mouwen
opstropen en voor het volk en burgers gaan staan en hen voor gaan, de echte mannen en vrouwen?

Hebben zij zich wellicht al teruggetrokken in hun “Corona vrije bunker” ? Dit is een gevoel welk leeft
en een vraag die steeds luider klinkt onder de inwoners van Nissewaard, en terecht!
Het college van B & W is afwezig, niet zichtbaar en toont niet de verwachte daadkracht en de
noodzakelijke verantwoordelijkheid, welke bij een aanstaande ramp van deze omvang van hen zeker te verwachten is en moet zijn!

Wanneer je van de inwoners de verantwoordelijkheid hebt gekregen en ook aanvaard hebt om de
gemeente te besturen en haar burgers te dienen dan moet je die verantwoording, nemen juist NU!

De Volkspartij eist per direct de aanwezigheid, zichtbaarheid en verantwoordelijkheid van onze
lokale overheid, de burgemeester hemzelf en de wethouders.

In het huidige straatbeeld zijn de buurt-preventie-teams, de Boa’s en politie niet of nauwelijks meer
te zien en vanuit de lokale media komt er ook vrijwel geen informatie over de te nemen
voorbereidingen en de te nemen acties.
De Rijksoverheid heeft een aantal richtlijnen aangegeven die de burgers moeten opvolgen, maar dan
ook niet meer dan dat, WIJ eisen lokale inzet en daadkracht, juist dicht bij huis.
De inwoners van Nissewaard smachten naar duidelijk informatie over wat er allemaal speelt, wat er
staat en of gaat gebeuren, hoe verloopt de controle op de genomen maatregelen en een zichtbare overheid op straat, maar verwacht bovenal AKTIE en geen slappe knieën!

De Volkspartij eist per direct meer betrokkenheid, actie en
daadkracht van de burgemeester en wethouders!


1)ALLE BURGERS MOETEN PER BRIEF OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN WAT ER MOGELIJK OP HEN AF KOMT EN HOE ZIJ DIENEN TE HANDELEN.

2)HET AANTAL BOA’S MOET VERGROOT WORDEN MET VRIJWILLIGERS EN VOORBEREID WORDEN OP HET ERGSTE; CONTROLEPUNTEN IN STEMLOKALEN, OUDEREN EN MINDERVALIDEN BIJSTAAN, TRANPORTMOGELIJKHEDEN, NOODOPVANG, QUARANTAINE RUIMTEN INRICHTEN….

3)HET ZIEKENHUIS SMC BESCHIKT(TE) OVER DE NODIGE INFRASTRUCTUUR EN DIENT VOLLEDIG TE WORDEN VOORBEREID OP DE ERGSTE SCENARIO’S.

4) OPROEPEN VAN VRIJWILLIGERS, DIE IN DE RUIMSTE ZIN HET ACTIE COMITÉ KAN BIJ STAAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *