Brief van een bezorgde moeder.

Als ouder van jonge kinderen wil je graag je kind zo opvoeden dat het op volwassen leeftijd volwaardig mee kan draaien met de maatschappij.
Maar hoe doe je dat?
Hoe leer je je kind die voor het eerst buiten gaat spelen dat niet iedereen slecht is, als er zoveel gevaarlijke ‘mensen’ vrij rondlopen die je kind iets aan zouden willen doen?

Ze op 6 jarige leeftijd toch maar leren dat er mensen zijn die kinderen meenemen en pijn doen of zelfs dood maken om ze bewust te maken van de vele gevaren die buiten op de loer liggen als ze zonder ouder zijn?

Hoe leer je je kind dat je mensen moet helpen, terwijl het overgrote deel van de maatschappij alleen maar aan zichzelf denkt en je buiten je ouders maar weinig voorbeelden hiervan ziet?
Toch maar het goede voorbeeld blijven geven?

En hoe corrigeer je je kind op negatief gedrag, als je in de grote boze buitenwereld het soms met de dood moet bekopen als je iemand aanspreekt op ongeoorloofd gedrag?
Ze dan maar leren het hoofd om te draaien en door te lopen, om hun eigen veiligheid te garanderen?

Hoe leer je dat stelen verkeerd is, als degene die in jouw huis spullen heeft gejat de volgende dag gewoon weer vrolijk voorbij loopt?

Hoe leer je je kind zichzelf te verdedigen als je de gevangenis in gaat wanneer je je gezin en spullen verdedigt, maar de ‘boef’ nog steeds gezellig buiten wandelt?

Hoe leer je je kind dat hard werken loont, als ze de eerste 20 jaar een studielening moeten terugbetalen voor ze iets kunnen gaan opbouwen?
En als je nu al weet dat het op 60 jarige leeftijd door een baas op straat wordt gezet en het zijn of haar pensioen maar moet opeten omdat ze nergens meer aan het werk komen?

Hoe leer je je kind de tradities van een ander volk te respecteren, als het alleen maar te horen krijgt dat de eigen tradities slecht en racistisch zijn, en moeten worden afgeschaft?

Hoe leer je je kind te genieten van de schooltijd als het tegenwoordig vanaf dag 1 vooral draait om ‘presteren’?
En als ze iets te enthousiast zijn ze meteen een stempel op hun voorhoofd krijgen van een of andere psychische aandoening?
Onze oude Hollandse normen en waarden lijken niet meer te gelden, in de 21e eeuw is het vooral ieder voor zich, doen wat er van je word verwacht en vooral je mening voor je houden, want die vrijheid is allang vervlogen. En wie die egocentrische maar onderdanige opvoeding niet krijgt dreigt het op latere leeftijd niet te redden in de tegenwoordige maatschappij.

Als moeder stoort me dit enorm, omdat ik graag zou willen dat mijn kinderen sociaal zijn, behulpzaam, de tradities van anderen respecteren en zonder zorgen buiten zouden moeten kunnen spelen.
En ik mag hopen dat iedere moeder dit voor haar kinderen wenst. Tolerantie kent grenzen.
Niet iedere crimineel of pedofiel is te genezen en verdient een tweede kans, simpelweg omdat ze een te groot risico vormen voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking en daarmee onze kinderen.

De Nederlandse tradities zijn even mooi en hebben evenveel recht op bestaan als andere tradities.
Hoe mooi zou het zijn als we allemaal met elkaar onze tradities delen zodat we ervan leren en mee kunnen genieten van al dat moois.
Hoe mooi zou het zijn als misdadigers nu eens een echte straf zouden krijgen die enigzins in de buurt komt van het leed dat zij anderen hebben aangedaan.
Een straf die aanzet tot nadenken alvorens iemand er weer voor kiest om het foute pad op te gaan.
Het zou een hoop ellende en slachtoffers schelen.

En hoe mooi zou het zijn als onze kinderen zorgeloos buiten konden spelen omdat er sociale controle is van iedereen in plaats van dat mensen deuren en gordijnen sluiten om maar zoveel mogelijk afgeschermd te zijn van de wereld om hen heen.
Laten we eerst in de spiegel kijken en onze kinderen het goede voorbeeld geven, zodat er heel misschien in de toekomst een kans bestaat dat de harmonie in dit land een beetje terugkomt en mensen elkaar weer vriendelijk gedag zeggen tijdens het passeren op straat.

Ik teken ervoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *