Code gekraakt

Begroting in één oogopslag 2021
van onze financiële afdeling, en uitgesproken in de raad van 9 december 2020 – Spijkenisse

De Volkspartij Nissewaard heeft de cijfers van de begroting in één oogopslag 2021 gelegd naast de cijfers van 2018 en 2020 om te vergelijken waar bijzondere verschuivingen plaatsvinden.

Als de coalitie beweert, dat zij de procentuele stijging van de belasting en heffingen laag houden, komt de inwoners de laatste twee jaar bedrogen uit.

Belasting en heffingen

De afvalstoffenheffing heeft sinds 2018 een stijging van 14,5% laten aantekenen. De afvalinzameling en verwerking laat een stijging zien van maar 6,4%. Dit toont aan, dat de inwoners meer betalen voor de afvalinzameling en verwerking dan dat de gemeente doorberekend. Sinds 2018 verdient de gemeente ruim 6,25 mln op beide posten door meer te heffen en minder door te belasten. Dat is gemiddeld per jaar ruim 1,5 mln. De Volkspartij is van mening, dat de coalitie hiervoor de inwoners minder hoeven te belasten.

In de Gemeenteraadsvergadering van 9 december bracht de Volkspartij het nieuws over de te hoge belastingen.

Rioolheffing is een zelfde plaatje. De inwoners betalen meer dan dat de gemeente doorbelast aan de rioolwerkzaamheden. De laatste vier jaar betaalde de inwoners gemiddeld ruim 6 mln en werd er voor rioolwerkzaamheden betaald gemiddeld ruim 4,7 mln. Ook hier ziet de Volkspartij in de doorberekening de inwoners bloeden door meer te worden belast als strikt noodzakelijk.

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn de laatste vier jaar bijna 8% gestegen. Een gemiddelde salaris van de werkende inwoners met circa 4%.
Ook hier zien wij de afvalstoffenheffing als grootste belaster.
Als de coalitie beweert, dat zij de procentuele stijging van de belasting en heffingen laag houden, komt de inwoners de laatste twee jaar bedrogen uit. Door gebruik te maken van een mix percentage betalen de inwoners meer dan alleen de prijscompensatie. Ook de looncompensatie voor de ambtenaren wordt gedeeltelijk verwerkt in de belastingen en heffingen.

Terug te komen over de belastingen en heffingen. Bepaalde belastingen en heffingen moeten gebruikt worden waarvoor het is bestemd. Als je jaarlijks minder begroot op de uitgaven kant, maar wel meer int op de inkomsten kant dan wordt het overschot voor andere doeleinden gebruikt.

Voorzitter,

Afvalstoffenheffing
Inkomsten van 11,135 mln naar 12,754 mln is een stijging van 14,5%
Afvalinzameling en verwerking stijgt van 10,292 mln naar gemiddeld 10,950 mln.
Dit is een stijging van 6,4%.
Waarom meer innen dan uitgeven? Waarom de inwoners meer op kosten jagen door meer belasting te innen?

Waarom dalen de uitgaven voor de minima en bijzondere bijstand van 8,5 mln in 2018 naar gemiddeld 4,477 mln de jaren erna.
Dit is een daling van 47,3%, maar de uitgaven voor sport zagen wij in vier jaar stijgen van 5,159 mln naar gemiddeld 6,261 mln.
Een stijging van 21,4%.
Ook recreatie en cultuur zien wij stijgen aan de uitgaven kant van 9,078 mln naar gemiddeld 9,894 mln.
Een stijging van 9%.
De WMO daalt in vier jaar van 47,677 mln naar gemiddeld 38,217 mln. Een daling van 19%.

Het ergste contrast is de exceptionele stijging van de gemeentelijke organisatie met 21,4%. Van 25,652 mln naar gemiddeld 31,142 mln.
Er wordt geschreven over reorganisaties binnen het gemeentelijke organisatie, maar de uitgaven rijzen de pan uit.
Daartegenover staat de dienstverlening aan de inwoners.
Hier zien we een daling van 9,63%.
De tegenstelling is te bedroevend voor woorden.
De inwoners dragen de lasten voor de gemeentelijke organisatie, de sport, de afvalinzameling en verwerking en recreatie en cultuur, maar er wordt bezuinigd op de dienstverlening, de WMO en minima en bijzondere bijstand.
Tevens wordt er verdiend op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Over de hondenbelasting praten we helemaal maar niet.

Dit is een bewuste geldbron.

One thought on “Code gekraakt

  • 16/12/2020 om 21:52
    Permalink

    Dit is al lang bekend, dat het Ons ook heeft gezegd dat uitkeringsgerechtigden niet welkom zijn in Spijkenisse, en zeker niet in bepaalde wijken zoals het havenkwartier. Dit is te danken aan toendertijd weth t hart deze weth. heeft ook gezorgd voor de tweespalt tussen arm en rijk wat natuurlijk is overgenomen door nu zittende b en w
    Kijk even in het archief bestuursrecht staat een hoop in wat er mis is met nu Nissewaard.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *