Column Burger belangen – Statushouders opvang

De kritische Spijkenisser – Een column van Franky van Santen Foto wethouder Mijnans – Foto AD.nl

Burger belangen – Statushouders opvang <<

Het C.O.A., Centraal Opvang Orgaan voor asielzoekers, vraagt Gemeenten in ons land weer om opvangplekken voor Statushouders, er moeten zo’n 417 plekken per provincie gecreëerd gaan worden.
In 2021 moeten de Gemeenten in ons land voor zo’n 27.000 Statushouders voor een woning gaan zorgen en voorlopig gaat het C.O.A. Statushouders onderbrengen in hotels.
Als “uiterst redmiddel” wil men deze Statushouders mogelijk in sporthallen en andere grote leegstaande gebouwen in Gemeenten gaan onderbrengen.
Een aanvraag van het C.O.A. kan dus mogelijk ook weer aan de Gemeente Nissewaard worden gedaan !

Het C.O.A. vraagt dan om 417 plekken per provincie, maar dat zou dus dan om 5.004 plekken in het hele land gaan en dat terwijl er voor zo’n 27.000 Statushouders woningen beschikbaar gemaakt moeten gaan worden, wat dus eigenlijk zou betekenen zo’n 2.250 woningen per provincie !
Hier wordt dus weer onduidelijk gegoocheld met de cijfers over de aantallen, dus laten we gewoon die cijfers maar bij elkaar optellen, 27.000 + 5.004 = 32.004 dan kom je uit op 2.650 woningen per provincie, want Statushouders komen uiteindelijk allemaal in aanmerking voor een woning !

Willen, kunnen en gaan onze lokale en landelijke huidige Bewindslieden dit aan de mensen in onze Gemeente, maar ook alle medeburgers in ons land dat even duidelijk uitleggen ??


Het C.O.A. vraagt dan wel om 417 plekken per provincie, maar het werkelijk aantal benodigde huizen is natuurlijk en aantoonbaar vele malen hoger !
2.650 woningen in onze provincie Zuid-Holland voor Statushouders, betekent zo’n 51 woningen in elk van de 52 Gemeenten in onze provincie.
Maar er zijn natuurlijk ook hele kleine Gemeenten in onze provincie, wat het aantal zal verhogen voor de grotere Gemeenten, ook voor de Gemeente Nissewaard !
Meer woningen voor Statushouders terwijl er al een schrijnend groot tekort aan betaalbare en sociaal huurwoningen in ons land, provincies, Gemeenten en dus ook in de Gemeente Nissewaard is !

Een groot en schrijnend tekort aan dat soort woningen waarvoor autochtone Nederlandse “gewone” burgers met kleine inkomens tot soms wel meer dan 10 voor ingeschreven en op een wachtlijst staan en waar Statushouders dan “gewoon” nog steeds voorrang op krijgen !!
Is dat, door de huidige Bewindslieden, ook door die in onze Gemeente Nissewaard, nog uit te leggen aan die mensen die al zolang ingeschreven en er voor op een wachtlijst staan ?,… vaak in financiële problemen door de te hoge huren van hun huidige woning zijn gekomen en daar vaak ook nog eens relationele problemen, psychische en lichamelijke klachten door krijgen en hebben gekregen ??

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Even een lokaal feitje voordat u verder gaat met de column: Dit gedeelte wordt u aangeboden door de Volkspartij Nissewaard.

op 11-07-2018 melde wethouder Mijnans in het AD te balen van het feit dat hij verplicht werd door de overheid om statushouders voorrang te verlenen

bij sociale huurwoningen,
Nissewaard baalt van kabinet: ‘Statushouder gaat nog altijd voor’ | Voorne-Putten | AD.nl
terwijl later dat jaar bleek dat een jaar eerder al in 2017 een wet was aangenomen die de gemeente daar vrij in liet.
De wethouder was of niet op de hoogte, of dacht dat wij en de burgers van Nissewaard dit niet wisten, en had wellicht gehoopt dat hij er mee weg kon komen.
Later moest de Wethouder aan de raadsleden van de Volkspartij toegeven dat het voorrang verlenen aan statushouders, een eigen politieke keuze is,

‘Huurhuizen niet meer met voorrang naar vluchtelingen’ | Voorne-Putten | AD.nl
en waarschijnlijk aangeeft in welke hoek we de ONS nu moeten duiden, en waarom de D66 in Nissewaard zo klein is, waarschijnlijk omdat de meeste D66érs op de O.N.S. stemmen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Hier gaat de column weer verder….


Gaan de huidige Bewindslieden dat ook dan even uitleggen aan die vrouwen / moeders die door huiselijk geweld uit huis moeten vluchten, hun kinderen in bescherming willen nemen maar geen gewoon huisje, met drie kamers, kunnen vinden,… omdat Statushouders / Asielzoekers / “Vluchtelingen”,
voor het merendeel jonge mannen alleen, voorrang op haar krijgt en dan in dat huisje lekker met zijn “vrienden”, welke geen verblijfsvergunning ( illegalen zijn ) hebben, dat huisje deelt ??!

Daarbij komt dan ook nog eens het veiligheid vraagstuk aan de orde wanneer er honderden Statushouders gaan worden ondergebracht in hotels en sporthallen, een vraagstuk wat in onze Gemeente Nissewaard, met name Spijkenisse, al voor protest en verzet van bewoners heeft geleidt.
Doordat het merendeel van die Statushouders afkomstig zijn uit Islamitische landen, komt het gevaar van een verder sluipende Islamisering van onze Nederlandse samenleving, dus ook van onze leefgemeenschap / omgeving in de Gemeente Nissewaard ook weer om de hoek kijken.

Maar niet alleen onze centrale overheid geeft liever geld uit aan Immigranten, de E.U., en aan steun aan buitenlandse terroristische organisaties,… ook onze eigen lokale overheid besteed het geld niet aan het welzijn van de eigen inwoners, door bijv. de maandelijkse gezondheidszorg premie van de Gemeentelijke Gezondheidszorgverzekering juist laag te houden voor de mensen met een zeer kleine beurs, die is vrijwel net zo duur als een gezondheidszorgverzekeringspremie van een gewone Zorgverzekeraar, ook al verklaard de Gemeente van niet.

Verder ontvangt de Gemeente geld voor elke asielzoeker en of statushouder van onze centrale overheid voor elke in de Gemeente ondergebrachte / opgevangen statushouder, asielzoeker,… ofwel gelukzoeker !
Dus ziet de Gemeente die asielzoekers, statushouders en profiteurs maar al te graag komen, dan kan er ook geld voor gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs en huisraad tegenaan gegooid worden en hebben de autochtone Nederlandse inwoners het nakijken !
Zou en moet de Gemeente niet eens geld gaan steken in het ervoor zorgen dat deze Statushouders, Asielzoekers, zgn. “Vluchtelingen” … profiteurs van ons Sociale systeem, normaal Nederlands gaan spreken, ze goed onderrichten in onze Nederlandse regels & wetten, ze onze Nederlandse westerse normen en waarden bij te brengen,… in plaats van deze mensen te pamperen, met nieuwe inboedels, gratis gezondheidszorg en onderwijs, zonder enige vorm van controle en ten koste van onze eigen autochtone Nederlandse inwoners ?!!

Zonder de controle en handhaving van de gestelde regels bij, tijdens en gedurende het verblijf van Statushouders, Asielzoekers, zgn. “Vluchtelingen” worden deze mensen “gewoon” en automatisch, na 3 jaar Statushouderschap, Nederlander !
Na 3 jaar statushouderschap, moeten deze mensen aan bepaalde regels voldoen, waar onder andere het spreken van goed Nederlands, maar op die regels wordt niet of nauwelijks gecontroleerd en gehandhaafd, dus worden deze mensen zonder enige moeite en problemen na 3 jaar “gewoon” Nederlander !!

Willen, kunnen en gaan onze lokale en landelijke huidige Bewindslieden dit aan de mensen in onze Gemeente, maar ook alle medeburgers in ons land dat even duidelijk uitleggen ??

Auteur : Franky van Santen
Columnist – freelance hobby onderzoek Journalist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *