Column “De komst van de Volkspartij”

Deel IV
>> De komst van de Volkspartij <<

Natuurlijk was de teleurstelling groot bij een groot aantal inwoners van de Gemeente Nissewaard en vooral van Spijkenisse  toen de P.V.V. Fractie in juni vorig jaar scheurde en de P.V.V. vertegenwoordiging in onze Gemeenteraad twee zetels verloren omdat twee Fractie leden uit de Raad Fractie gestapt waren !
Zelf was ik daar ook heel erg teleurgesteld door.

Maar,… die twee Raadsleden hadden de P.V.V. Fractie dan wel verlaten,… maar niet de Gemeenteraad !
Peter van der Velden en Boy Wildeboer lieten hun kiezers niet in de steek.
Kiezers die op de P.V.V. hadden gestemd hadden natuurlijk ook op een politieke aanpak, beleid, streven, doelstellingen en gedachtengoed zoals Geert Wilders die voorstaat met zijn P.V.V. in onze Gemeenteraad gehoopt,… en geen gematigder en of softere aanpak van maatschappelijk problemen en politieke vraagstukken,… geen zgn. P.V.V. Light dus.

Peter van der Velden en Boy Wildeboer lieten hun kiezers niet in de steek

Het gedachtengoed van Geert Wilders en zijn P.V.V. en zijn politieke aanpak dragen Peter van der Velden en Boy Wildeboer wel uit en willen het politieke beleid, streven en doelstellingen die Geert Wilders voor ogen heeft ook graag terug zien in de Gemeenteraad van onze Gemeente, dus verlieten ze de P.V.V. Fractie in onze Gemeente.
En deze twee heren nemen hun zetel mee en hebben een eigen lokale politieke partij opgericht,…
… de Volkspartij – Nissewaard.

De naam mag natuurlijk niet naar de P.V.V. verwijzen, maar omdat Geert Wilders en zijn P.V.V. een echte partij voor het volk is en zijn, onze twee lokale politieke helden juist dat politieke beleid van Geert Wilders in onze Gemeente willen voortzetten is de naam Volkspartij natuurlijk heel erg toepasselijk, daarbij ook heel duidelijk en kort,… dus niet snel te vergeten.
En dat ze een echte lokale politieke partij voor de “gewone” Nederlandse inwoners van de Gemeente willen zijn en de politiek weer terug naar de Burgers willen brengen, werd ook duidelijk toen de kersverse lokale partij haar eerste Fractie vergadering belegde.

de Volkspartij, als echte lokale partij voor de “gewone” Nederlandse inwoners van Nissewaard

De op 1 juli 2019 opgerichte Fractie van de vernieuwende Volkspartij bestaande uit ;
Peter van der Velden,… die als Fractie voorzitter  zich ook binnen de commissie Zorg & Welzijn ging inzetten.
Boy Wildeboer,… die zich als Secretaris  ook ging inzetten voor Veiligheid & Leefomgeving.
en,…
Nico Akkerman,… die zich als Penningmeester  ook ging inzetten binnen de commissie Bestuur.
Kwam in de eerste belegde Fractie vergadering dan ook met de volgende punten  ;

> Dat de Volkspartij, als echte lokale partij voor de “gewone” Nederlandse inwoners van Nissewaard
   de Nederlandse identiteit, onze Nederlandse cultuur, tradities, gebruiken, gewoonten en manier
   van samenleven met onze Nederlandse normen & waarden, welke voor onze Nederlandse  
   identiteit de grondslag vormen 110% voorop zal stellen.
Zich daarnaast zouden gaan buigen over de lokale zaken als ;
> Dat er geen personen met dubbele nationaliteit en paspoorten bestuursfuncties in de ambtenarij
   en semi overheid kunnen en mogen zetelen.
> Steng beleid op kansloze statushouders toepassen.
> Dat het Jongerenbeleid moet worden aangescherpt voor meer veiligheid op straat in de wijken.
> Meer aandacht voor de eenzamen en meer aandacht voor elkaar te gaan bevorderen.
> Het sluiten van de Voedselbank mogelijk te gaan maken door een betere en efficiëntere aanpak
   van de problemen van de inwoners die wekelijks afhankelijk van de Voedselbank zijn.
> Dat bij voor nieuwe bouwprojecten eerst ontsluiting voorop moet staan.
> Een betrouwbaar Alarmsysteem voor de inwoners bij grote calamiteiten.
> Gratis parkeer gelegenheid voor de inwoners tijdens grote evenementen.
> Een winkelsluiting op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag, zodat ook het winkelpersoneel
   ook echt op die dagen vrij kan zijn. 

Met deze  aandacht en aanpak punten van de nieuwe lokale politieke partij in de Gemeenteraad kunnen de kiezers van de P.V.V. in onze Gemeente natuurlijk alleen maar blij zijn, net zoals ik daar zelf blij mee ben.

Onze twee lokale politieke helden zullen in de Gemeenteraad gewoon recht door zee debatteren en handelen zoals de kiezers, welke op de P.V.V. gestemd hebben ook verwachtte, alleen helaas niet meer voor de P.V.V.
Natuurlijk zullen zij zeker hun politieke collega’s van de P.V.V. en andere Fracties zeker steunen wanneer deze met P.V.V. gelijk gestemde punten en stemmingen komen, want deze heren van de Volkspartij sluiten samenwerking met anderen nooit uit, zoals vele politieke partijen op Landelijk, Provinciaal en Lokaal niveau wel doen met de P.V.V..

In ieder geval is het duidelijk dat de inwoners van de Gemeente Nissewaard twee echte Volksvertegenwoordigers van hen in de Gemeenteraad hebben en zeker de politiek dichter naar en bij de “gewone” autochtone Nederlandse burgers en inwoners van Spijkenisse in de Gemeente Nissewaard zullen gaan proberen te brengen.
Getuigen het eerste optreden na de oprichting van de Volkspartij in 2019 tot op heden zijn dat geen loze voornemen gebleken.

Wordt vervolgd !

Auteur :   Franky van Santen 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *