De coalitiepartijen willen meer uitgeven dan dat zij verkrijgen vanuit het Rijk en u bent de pineut

Op 11 November vertelde fractievoorzitter Postma van de ONS in het AD , de ONS pleit er al sinds de start in 1994 voor alle gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden.
https://www.ad.nl/voorne-putten/nee-tegen-fiks-hogere-afvaltaks-in-nissewaard~a132a198/
Dit artikel ging over een motie van de ONS die zou worden ingediend in de raadsvergadering op dezelfde dag, woensdag 11 November.
In die raadsvergadering pleitte de Volkspartij, om de gemeentelijke belastingen niet met een zelfbedachte indexering extra te verhogen,
om de doelen van het college te behalen en de burger hiervoor te laten betalen.

Dit neemt niet weg dat de belastingen extra worden verhoogd voor de politieke try-outs van de coalitiepartijen.
De CAO van de ambtenaren is procentueel met 4,8% gestegen er dat komt terug voor de helft in de stijging van de gemeente belastingen.
De werkelijke prijsstijgingen komen uit op 1,7%.
Beide percentages worden gehalveerd en daarna opgeteld en u als inwoner wordt belast voor 3,26% ipv 1,7%.

De coalitiepartijen willen meer uitgeven dan dat zij verkrijgen vanuit het Rijk en u bent de pineut

In de Commissievergadering bestuur van 24 November stelde de Volkspartij de volgende vraag

Na goedkeuren vanavond stijgen de afvalstoffen heffingen met 4% , en de rioolheffing met 8% verhoogt, en zijn de hondenbelasting waar zoveel raadsleden tegen zijn 2 keer zo hoog als landelijk gemiddeld.

Voorzitter,

Op 11 november van dit jaar, konden we lezen in het Algemeen Dagblad, dat de ONS al sinds 1994 er voor pleit om de bewoners zo veel als mogelijk te ontzien, en de gemeentelijke belastingen zo laag als mogelijk te houden, uit monde van de heer Postma.

Daarom is vanavond zo een belangrijke avond, vanavond liggen de belastingverordeningen 2021 voor ter advisering.
De heer Postma vindt de Volkspartij aan zijn zijde om de verordeningen krachtig af te wijzen.
Na goedkeuren vanavond stijgen de afvalstoffen heffingen met 4% , en de rioolheffing met 8% verhoogt, en zijn de hondenbelasting waar zoveel raadsleden tegen zijn 2 keer zo hoog als landelijk gemiddeld.

Vraag- in de begroting is een stelpost opgenomen van € 105.000 euro voor compensatie precariobelasting voor de groep die geen afvalstoffenheffing betaalt.
Voor de compensatie die wel precariobelasting betaalt, stelt u nu voor om € 990.084 euro te onttrekken uit de algemene reserve klopt dat ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *