De kritische Spijkenisser

>> Wat doen de huidige volksvertegenwoordigers voor hun inwoners ? <<

De Covid 19 pandemie en nu ook de Anti-Racisme & Discriminatie epidemie waart door ons land, waardoor andere zaken worden overstemd in de landelijke en provinciale politiek, maar ook in de lokale politiek !
“Black Lives Matters” beheerst nu bijna de gehele gevestigde traditionele media, de Zwarte Piet en het Slaven verleden van ons land staan ineens in het middelpunt van alle discussies !
In het Coalitieakkoord van het huidige Gemeentebestuur Staat bovenaan ;
“ Samen voor elkaar – Handen uit de mouwen en schouders eronder “

Maar hoe zit dat “Samen voor elkaar – Handen uit de mouwen en schouders eronder “


Maar hoe zit dat “Samen voor elkaar – Handen uit de mouwen en schouders eronder “ bij en met de levens van de ouderen, gepensioneerden, hulpbehoevende, zieken en gehandicapten in onze Gemeente ??
OLD LIVES MATTERS TOO !! En wanneer het gaat om de levens kwaliteit, vreugde en woongenot, voorzieningen van medische hulpmiddelen, belangen, rechten van die groep ouderen in onze Gemeente laten de huidige Volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad en het huidige Gemeentebestuur, verstek gaan, geven ze niet thuis, zijn ze onzichtbaar !… waar is dan het “Samen voor elkaar, handen uit de mouwen en schouders eronder” gebleven ?? OLD LIVES MATTERS TOO !!

In onze Gemeente zijn er bijv. Wijkcentra en Wijkgroepen / Stichtingen om gepensioneerden, ouderen, eenzamen, hulpbehoevenden, zieken en gehandicapten een leuke en vreugdevolle oude dag besteding te bieden, ze nog een eerbaar plaatsje in de samenleving te geven, maar die groep ouderen zien hun levensvreugde afgebroken worden door een bestuur van een Wijkgroep / Stichting in een Wijkcentrum annex Sporthal, waarin de huidige voorzitter zich op zeer discutabele en in- humane manier het Voorzitterschap heeft weten te bemachtigen en met een Voorzitter onwaardig beleid van pesterijen, intimidatie, zeer discutabele manier van boekhouden de bezoekersaantallen van een eens zo gezellig Wijkcentrum heeft weten te reduceren tot een kleine groep, door de Voorzitter geselecteerde mensen die deze Voorzitter en andere bestuursleden als makke schaapjes volgen, geen kritiek durven te uiten op het huidige beleid uit angst om weggestuurd en of weggepest te worden !

OLD LIVES MATTERS TOO !!


Op die manier heeft de huidige Voorzitter alle mensen die kritiek durfde te uiten weggewerkt, ondersteund door mede bestuursleden, die in een voorgaande bijeenkomst van Bestuursleden, ​activiteiten coördinatoren, vrijwilligers en bezoekers op kritiek gewoon als reactie gaven ; “als je het niet bevalt Pleur je maar op !”
Natuurlijk hebben die gedupeerde ouderen bij de Gemeente aan de bel getrokken en hun klachten kenbaar gemaakt, maar er werd geen actie vanuit de Gemeente genomen.
Die klachten kwamen bij de Volkspartij terecht, en de Volkspartij, de leden van het Volkspartij Team, ondernamen actie, gingen op onderzoek uit, waren bij een Bingo, in het Wijkcentrum waarbij zij inzage in de Statuten vroegen, wat werd geweigerd, spraken met gedupeerde vrijwilligers, activiteiten coördinatoren, voormalig bestuursleden, en bezocht die mensen thuis, haalde boekhoudingstukken naar boven en lieten die door een boekhouder tegen het licht houden en bouwde een ordner dik dossier op.
Hun vaste Columnist schreef 3 artikels en publiceerde die op social media. De Volkspartij stelde vragen in Commissie vergaderingen en diende schriftelijke vragen in, tot enige ergernis van andere Fracties van de Gemeenteraad en het huidige Gemeentebestuur.
Dit leidde tot de toezegging dat de Gemeente de zaak “grondig” zou gaan onderzoeken, en de Burgemeester zegde zelfs toe dat er een Ambtenaar zou worden benoemd die dat onderzoek zou gaan uitvoeren.
Na enige verstreken tijd verklaarde de Gemeente dat er “Niets” aan de hand was binnen de Wijkgroep / Stichting in het Wijkcentrum in hun schriftelijke beantwoording van de ingediende vragen, de aantijgingen in de 3 artikels van de Columnist zouden niet waar zijn !
Een blijkbaar rivaliserende Fractie in de Gemeenteraad verweet de Volkspartij dat het niet met bewijzen van de aantijgingen kwam en vroeg zelf om opheldering en duidelijkheid in de zaak van het Wijkcentrum via ingediende schriftelijke vragen, en verzocht de Gemeente tevens of er een mogelijkheid was om het betreffende bestuur van de Wijkgroep / Stichting financieel te ondersteunen om de Columnist juridisch te gaan vervolgen.

“als je het niet bevalt Pleur je maar op !”


Wederom antwoorde de Gemeente dat er “Niets” aan de hand was, en vol trots plaatste de rivaliserende Fractie op hun website en in de media dus dat er “Niets” aan de hand was, waarop de huidige Voorzitter van die betreffende Wijkgroep /Stichting op Facebook de overwinning vierde.
Maar de Volkspartij gaf niet op, en vroeg om de onderzoek resultaten van het beloofde onderzoek, en uit het antwoord van de verantwoordelijke Wethouder blijkt dat er helemaal geen onderzoek gepleegd is !
Dat wordt dan ook bevestigd door de betrokken en gedupeerde ouderen, want niemand vanuit de Gemeente heeft hen bezocht en of gesproken, dat hebben alleen de leden van de het Volkspartij Team gedaan, en ook de rivaliserende Fractie heeft niemand van hen bezocht en of gesproken !! Buiten de Volkspartij heeft dus de rest van de zgn. “Volksvertegenwoordigers” totaal geen onderzoek gedaan en verklaren gewoon dat er “Niets” aan de hand is !!

De betreffende rivaliserende Fractie in de Gemeenteraad zou zich beter kunnen bezig houden met het plegen van een gedegen onderzoek, dan het uitschrijven van Foto wedstrijden en het uitdelen van ansichtkaarten voor het zich gaat bemoeien met een zaak waar ze totaal geen dossier kennis in hebben.
Ook zijn er inwoners, ook ouderen, die last hebben van woonoverlast van buren waardoor hun leven thuis totaal geen woon kwaliteit en woongenot meer inhoud, ze angstig zijn geworden, slechter of soms helemaal niet meer kunnen slapen, waardoor zelfs hun gezondheid er onder te lijden heeft door de stress die ze hierdoor ervaren en dat soort gevallen zijn er meer dan men denkt.

Sinds 2017, 4,5 jaar klaagt de gedupeerde Buur bij de Gemeente

Zo’n geval is ook bij de Volkspartij terecht gekomen, nadat de gedupeerde bewoner, na een voortslepende strijd met de Gemeente en de betreffende Wooncoöperatie van 4,5 jaar nog steeds in dezelfde situatie verkeerd.
De woonoverlast veroorzakende buur , een persoon met een immigratie achtergrond, maakt op alle mogelijke de klagende Buur zwart, vernield eigendommen en betreed onrechtmatig het balkon van de klagende Buur, bedreigt deze met mishandeling en zelfs de dood ! Sinds 2017, 4,5 jaar klaagt de gedupeerde Buur bij de Gemeente, bij de Wooncoöperatie en heeft ook aangifte bij de politie gedaan,… maar de verantwoordelijke Gemeentelijke Ambtenaar, Regisseur Woonoverlast Cluster Leefomgeving, komt in 4,5 jaar niet verder dan zo’n 5 gesprekken met de betrokkenen, beroept zich op het “Samenwerkingsconvenant” – “Aanpak woonoverlast van de Gemeente Nissewaard” om de eigen aanpak in deze zaak te rechtvaardigen. terwijl de overlast veroorzakende Buurvrouw / man, bij de gevoerde gesprekken van alles beloofde, zich slijmend en liegend in die gesprekken gedroeg en zich gewoon niets van alle gesprekken aantrekt, zich niets van de waarschuwingen vanuit de Gemeente en de Wooncoöperatie aantrekt, en openlijk verklaard dat zij / hij ook belasting betaald, dus bijvoorbeeld ook het salaris van de politie agenten betaald wanneer zij / hij bezocht wordt door deze, en zelf wel uitmaakt hoe zij / hij de eigen manier van leven bepaald, want zij / hij heeft ook rechten !

De woonoverlast veroorzakende Buurvrouw / man geniet een uitkering en leeft dus gewoon op kosten van de Gemeenschap, heeft inderdaad ook rechten, maar gaat voorbij aan het feit dat er ook plichten zijn, waar zij / hij zich ook aan te houden heeft, net zoals de ook door haar / hem gemaakte afspraken, waarbij natuurlijk de term discriminatie ter sprake komt !
Na 4,5 jaar tijd dat deze zaak zich voortsleept verklaard de betreffende Gemeentelijke Ambtenaar recentelijk dat er eerst een gedegen dossier opgebouwd moet worden en voldoende bewijzen moeten zijn verzameld om vervolg stappen te kunnen ondernemen tegen de overlast veroorzakende Buurvrouw / man en stelde recentelijk weer een gesprek voor met de overlast veroorzakende Buurvrouw / man. 4,5 jaar en dan blijkbaar nog steeds geen goed dossier opgebouwd te hebben ??, wat heeft deze Gemeentelijke Ambtenaar dan in die 4,5 jaar uitgevoerd ??

Hierdoor wordt er dus gewoon Gemeenschapsgeld over de balk gesmeten !!


In onze Gemeente leven natuurlijk ook gepensioneerde, ouderen, hulpbehoevende, zieke en gehandicapten die vaak aangewezen zijn op medische hulpmiddelen zoals Rolstoelen, Trapliften, Scootmobielen ed. om hun kwaliteit van leven tijdens hun beperkingen en ziekten te verbeteren en hen zo ook in staat te stellen nog een beetje te kunnen genieten van hun oude dag op een menswaardige manier en nog een onderdeel van onze samenleving kunnen zijn.
Artsen en medisch specialisten raden deze ouderen dan vaak bepaalde medische hulpmiddelen aan die specifiek op de betreffende oudere zijn afgestemd.
Die ouderen doen daarna dan een aanvraag bij de Gemeente voor de vergoeding van de aanschaf van deze medisch benodigde hulpmiddelen,… maar dan blijken de betreffende en verantwoordelijke Gemeente Ambtenaren zich ineens te ontpoppen als ware “medisch specialisten” en nemen dan ook “gewoon” plaats op de stoel van een arts en of medisch specialist en bieden die ouderen dan andere medische benodigde hulpmiddelen aan, welke dan natuurlijk veel goedkoper zijn, maar veel minder zijn afgesteld op de behoefte van de betreffende oudere.
Die oudere ondervind dan meer last dan gemak van zijn of haar medische benodigde hulpmiddel, en deze moeten dan weer worden aangepast.
De kwaliteit van hun leven neemt in de periode van de aanpassingen dan weer af en vaak krijgen ze daardoor ook nog eens extra klachten.​
Het betreffende medische benodigde hulpmiddel wordt daardoor ook nog eens alleen maar nog duurder waardoor het uiteindelijk de Gemeente meer geld kost dan wanneer het door de echte medisch specialisten en artsen aanbevolen medisch benodigde hulpmiddel was aangeschaft !

Hierdoor wordt er dus gewoon Gemeenschapsgeld over de balk gesmeten !! Uit voorgaande voorbeelden blijkt dus dat in de harde maar ook trieste realiteit van de huidige samenleving in onze Gemeente de huidige zgn. “Volksvertegenwoordigers” in deze maatschappelijke en sociale zaken een totaal falend beleid voeren en helemaal niet handelen in het belang van al die gepensioneerden, ouderen, hulpbehoevende, zieken en gehandicapten,… voor hen geld dus blijkbaar niet,…

“Samen voor elkaar en Schouders eronder, handen uit de mouwen” ……. voor hun geld,……. …
“Old Lives Don’t Matters” !!

Voor de leden van de Volkspartij, hun Volkspartij Team en Achterban geld dan ook ; ……. …“OLD LIVES MATTERS TOO !

” Auteur : Franky van Santen
“De Kritische Spijkenisser”
Columnist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *