De standpunten van de Volkspartij

wij hanteren een politieke agenda , op basis van talloze straatinterviews, online peilingen, agenda’s van lokale partijen en inzichten van onze netwerken, lokaal, provinciaal en landelijk.
Zo bouwen we continue aan een agenda van, voor en met de inwoners van onze dorpen en onze stad.

Wij bepleiten oplossingsgerichte Ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts denken, we willen ons richten op de democratische vernieuwing en het bedrijven van ombudspolitiek, “het wordt tijd dat er eindelijk eens met de inwoners van Nissewaard wordt gepraat, inplaats van over hen, bindende referenda zijn hierbij het ultieme middel, lokaal en landelijk”

 • Nederlandse identiteit 110% voorop stellen
 • Gratis parkeren tijdens evenementen in het centrum
 • Eerst ontsluiten dan bouwen
 • Betrouwbaar alarmsysteem voor calamiteiten
 • Aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor elkaar
 • Afschaffen voedselbank, beter armoedebeleid
 • Aanscherpen Jongeren beleid, veilig in de wijk
 • Streng beleid op kansloze statushouders
 • Winkelsluiting 1e Kerst-, Paas- en Pinksterdag
 • Geen dubbele nationaliteit bestuursfunctie, ambtenarij, semi overheid.

  Steun de Volkspartij en like ons op facebook of stuur je naam in een whatsapp naar 06 44413555