Volkspartij Nissewaard

Volkspartij Nissewaard

Onze standpunten

wij hanteren een politieke agenda , op basis van talloze straatinterviews, online peilingen, agenda’s van lokale partijen en inzichten van onze netwerken, lokaal, provinciaal en landelijk.
Zo bouwen we continue aan een agenda van, voor en met de inwoners van onze dorpen en onze stad.

Wij bepleiten oplossingsgerichte Ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts denken, we willen ons richten op de democratische vernieuwing en het bedrijven van ombudspolitiek, “het wordt tijd dat er eindelijk eens met de inwoners van Nissewaard wordt gepraat, inplaats van over hen, bindende referenda zijn hierbij het ultieme middel, lokaal en landelijk”

 • De identiteit, normen en waarden van Nissewaard staan 110 % voorop.
 • Gratis parkeren tijdens evenementen in het centrum
 • Meer inspraak voor de kernen, Bernisse een dorpsraad.
 • Eerst ontsluiten dan bouwen
 • Betrouwbaar alarmsysteem voor calamiteiten
 • Aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor elkaar
 • Afschaffen voedselbank, beter armoedebeleid
 • Aanscherpen Jongeren beleid, veilig in de wijk
 • Streng beleid op kansloze statushouders, Nissewaard heeft het absorptie niveau bereikt.
 • Winkelsluiting 1e Kerst-, Paas- en Pinksterdag
 • Geen dubbele nationaliteit bestuursfunctie, ambtenarij, semi overheid.

  onze standpunten zijn bespreekbaar we horen graag uw mening, binnenkort middels de doe mee app.

  Steun de Volkspartij en like ons op facebook of stuur je naam in een whatsapp naar 06 44413555