De standpunten van de Volkspartij

 • Nederlandse identiteit 110% voorop stellen
 • Gratis parkeren tijdens evenementen in het centrum
 • Eerst ontsluiten dan bouwen
 • Betrouwbaar alarmsysteem voor calamiteiten
 • Aandacht voor eenzaamheid, aandacht voor elkaar
 • Afschaffen voedselbank, beter armoedebeleid
 • Aanscherpen Jongeren beleid, veilig in de wijk
 • Streng beleid op kansloze statushouders
 • Winkelsluiting 1e Kerst-, Paas- en Pinksterdag
 • Geen dubbele nationaliteit bestuursfunctie, ambtenarij, semi overheid.

  Steun de Volkspartij en like ons op facebook of stuur je naam in een whatsapp naar 06 44413555