De Volkspartij zal nooit akkoord gaan met de opvang van asielzoekers in onze gemeente.

laten wij de eerste gemeente zijn in Nederland dat opkomt voor haar inwoners door een vuist te maken tegen het falende regeringsbeleid !

De prognose voor het aantal instromende asielzoekers naar Nederland in 2020 is momenteel op 24000 tot 25000 geraamd.
Indien dit realiteit wordt, dient er dit jaar ca. 5000 nieuwe opvangplekken te worden gerealiseerd en zeer waarschijnlijk ook in onze gemeente Nissewaard daar men streeft naar een evenwichtige verdeling over 12 gemeenten, waaronder Nissewaard, aldus het COA.

Het rijk gaat hier in mee en dit heeft tot gevolg gehad dat elke gemeente een brief heeft ontvangen met een uiteenzetting van de verwachte prognose, waarbij men een beroep doet op de inzet voor het realiseren van asielopvang.

“We sluiten niet uit dat onze bewoners in verzet zullen komen, laat het volk beslissen”

De Volkspartij zal nooit akkoord gaan met de opvang van asielzoekers in onze gemeente.
Geen opvang asielzoekers, maar opvang voor onze eigen daklozen en woningzoekenden en 
betere leef- en woonruimte voor onze ouderen.

Dagelijks worden wij in de media geconfronteerd met criminele gedragingen door asielzoekers.
Ook blijkt dat er niet alleen regelmatig criminelen zo niet oorlogsmisdadigers zich bevinden
tussen de opgevangen asielzoekers, maar ook economische vluchtelingen.

De criminaliteit in onze gemeente tiert welig ( al willen linkse partijen ons anders doen geloven).
Wij wensen niet nog meer criminaliteit met de komst van de vele asielzoekers.
Dat wordt het dweilen met de kraan open voorspellen wij.

De Volkspartij raadt de gemeente Nissewaard dan ook aan om geen asielzoekers op te nemen,
ergo laten wij de eerste gemeente zijn in Nederland dat opkomt voor haar inwoners
door een vuist te maken tegen het falende regeringsbeleid !

Qoute : “We sluiten niet uit dat onze bewoners in verzet zullen komen, laat het volk beslissen”
Volkspartij Fractievoorzitter Peter van der Velden

2 thoughts on “De Volkspartij zal nooit akkoord gaan met de opvang van asielzoekers in onze gemeente.

 1. Natuurlijk ontkennen de de politici in Den Haag, op die van de P.V.V. en FvD na, de problemen die asielzoekers veroorzaken in de omgeving van zo’n opvang locatie !
  Wauw !,… ze hebben een “zwarte lijst” waarop overlast veroorzakende asielzoekers staan,… “al” 300 !
  Leuk zo’n lijstje, maar wat doen ze ermee ??!
  Hiermee willen die politici dan laten zien dat ze die problemen “echt” aanpakken ?!?

  Wanneer ze de problemen echt zouden “willen” aanpakken moeten ze beginnen om alle “asiel-zoekers” uit veilige landen niet eens toestaan om asiel aan te vragen !
  De asiel-aanvraag procedure drastisch versnellen en maar één mogelijkheid bieden om in beroep te gaan tegen een afwijzing !!
  Uitgeprocedeerde asiel-zoekers gelijk uitzetten !!!

  Als ze deze maatregelen nu eens echt gaan toepassen, dan hebben we helemaal niet zoveel opvang locaties meer nodig, dus dan ook zeker niet in onze Gemeente Nissewaard – Spijkenisse !!!

  Waarom asiel-zoekers opvangen en onderbrengen in dicht bevolkte Gemeenten ??
  Er zijn zat locaties in de landelijke provincies, kilometers verwijderd van dichtbevolkte Gemeenten !
  In korte tijd kun je daar een onderkomen van containers uit de grond stampen, want wanneer je autochtone Nederlandse burgers in containers kan plaatsen om verschillende reden, kan je dat zeker met asiel-zoekers !!

 2. Inzake de Asielzoekers opvang in de Gemeente Nissewaard vond er op 11 februari 2020 een vergadering van de commissie-bestuur plaats in het Stadhuis van Spijkenisse.
  Daarin was er een spreektijd voor een “gewone” burger ingepland en had zich daarvoor ook een bewoonster van Spijkenisse gemeld.
  Deze bewoonster sprak haar zorgen over de mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse uit, welke ook bij vele medebewoners van Spijkenisse spelen.
  Deze bezorgde bewoonster sprak duidelijk haar zorgen over de mogelijke komst van zo’n AZC in Spijkenisse uit, zorgen die ook de Volkspartij met haar deelt !

  Natuurlijk werd er door een aantal raadsleden “verbaast” gereageerd en probeerde de mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse af te zwakken door als argument naar voren te brengen dat er alleen maar een zgn. “informatieve verzoek brief” bij de gemeente Nissewaard vanuit DenHaag / COA was ontvangen omtrent mogelijke opvang van Asielzoekers in Spijkenisse.

  Met name het Raadslid hr. Bosma ( ONS ) bestreed het feit dat de Boylweg al als locatie van het AZC zou zijn bepaald omdat er alleen maar een “verzoek” uit Den Haag / COA zou zijn binnen gekomen en het huidige Gemeente bestuur inzake dat verzoek nog geen enkel standpunt heeft ingenomen, en zeker nog geen besluit.

  De hr. van Boven ( PVV ) verklaarde ook dat de mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse nog helemaal niet aan orde zou zijn en de Boyleweg dan ook “nog” helemaal niet de aangewezen plek kon zijn.

  De commissie ontkent dus in alle toonaarden dat er sprake zou zijn van een mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse en vroeg de bezorgde bewoonster dan ook waar zijn haar zorgen over die mogelijke komst van een AZC vandaan haalt.
  Op haar antwoord de Media,… werd dit afgedaan met het antwoord dat de media wel meer dingen meld die niet aan de orde zou zijn.

  Op de ontkenning van de locatie, de Boyleweg in Spijkenisse antwoorde de hr. van der Velden ( Volkspartij ) heel scherp dat het COA de Boyleweg als adres van een AZC in Spijkenise op de site van het COA zelf vermeld !

  Het is hier weer duidelijk dat het huidige Gemeente bestuur van de Gemeente Nissewaard de inwoners weer in het ongewisse proberen te houden, om dan later “gewoon” een besluit te nemen en aan het verzoek uit Den Haag / COA zal gaan voldoen !!

  De Volkspartij toont zich hierin dus duidelijk weer wie de echte Volksvertegenwoordigers in de huidige Gemeenteraad zijn !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *