Dossier Huurverhoging in crisistijd.

Terwijl vele burgers en ondernemers maar ook de gemeente nog niet kunnen overzien, hoe aanzienlijk de schade zal zijn, als het al te dragen is.
Voeren de woningcorporaties hun huurverhoging door, onbegrijpelijk in een tijd dat juist deze corporaties, zouden moeten leveren waar ze voor opgericht zijn, en dat zijn betaalbare woningen.

Daarom stelt de fractie Volkspartij Nissewaard, vragen aan het college om per direct in gesprek te gaan met deze corporaties, om deze verhoging in crisistijd terug te draaien.

De Volkspartij roept het college op haar verantwoordelijkheid te pakken, en in overleg met alle woningcorporaties te treden van Nissewaard

Geachte leden van de Raad en College,

Naar aanleiding van een petitie van inwoners tegen de huurverhoging van woningcorporaties ten tijde van het Corona virus.
Zij schrijven in een brief met petitie aan de corporatie

De Volkspartij is het volmondig eens met onze burgers, gezien de offers die we allemaal moeten dragen, inwoners, ondernemers, maar ook de gemeente.

“Wij maken bezwaar tegen de huurverhoging van 2020.
We begrijpen dat deze beslissing al in Januari/Februari is genomen maar nu helaas lijn recht tegenover de financiële corona crisis staat.
Wij als bewoners willen u dan ook vragen deze verhoging te herzien met geen verhoging tot nihil voor het jaar 2020.”

“Maasdelta zorgt samen met huurders en gemeenten voor voldoende duurzame en betaalbare woningen voor in het bijzonder de laagste inkomensgroepen in onze vestigingsgemeenten”

De Wooncorporatie Maasdelta schrijft zelf op haar website
Onze missie is:
“Maasdelta zorgt samen met huurders en gemeenten voor voldoende duurzame en betaalbare woningen voor in het bijzonder de laagste inkomensgroepen in onze vestigingsgemeenten”

De Volkspartij is het volmondig eens met onze burgers, gezien de offers die we allemaal moeten dragen, inwoners, ondernemers, maar ook de gemeente.
Vinden wij het onacceptabel dat de woningcorporaties in crisistijd, de huren verhogen en niet bijdragen in de algehele malaise, terwijl het doel van deze corporaties juist is om te zorgen voor betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen samen met de gemeente.

Omdat de woningcorporaties aangeven hun missie uit te voeren samen met de gemeente is onze vraag als volgt

De Volkspartij roept het college op haar verantwoordelijkheid te pakken, en in overleg met alle woningcorporaties te treden van Nissewaard, om de huurverhoging over 2020 te verlagen tot nihil, en zodoende hun missie te volgen en mede te delen in de malaise, en schouder aan schouder te staan met de gemeente, burgers en ondernemers van Nissewaard.

Is het college bereid om dit te doen, zo ja, wanneer?Zo nee waarom niet ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *