Dossier Wijkgroep de Akkers 2

Dossier : Wijkgroep “de Akkers” in het Wijkcentrum De Akkers in Spijkenisse, Franky’s column.

voelen vele vrijwilligers en bewoners van de wijk zich niet meer gewaardeerd en niet meer welkom


Deel 2
De Wijkgroep “de Akkers” een bestuurlijke Beerput !
In het eerste artikel over dit dossier is aan de orde gekomen hoe het huidige Bestuur, en met name, de uit Schotland terug gekeerde, voorzitster B van der M op die positie terecht is gekomen.
De manier waarop de huidige “Hare Majesteit”, voorzitster, van de Wijkgroep “De Akkers” aan haar functie gekomen is en daarmee haar “Troon” heeft kunnen bestijgen is niet alleen hoogst opmerkelijk, maar zou zo een episode uit de bekende serie Game of Throne’s geweest kunnen zijn, daar zij zich ongegeneerd van mensen ontdeed die haar voor de voeten liepen of in weg zaten.
Mensen die tegen haar optreden kritiek durfde te uiten werden geïntimideerd, onder druk gezet of eigenlijk gewoon gechanteerd en of weggepest of gewoon uit de Wijkgroep gezet, waarbij zij er zelfs niet voor terugdeinsde om “gewoon” de politie te bellen en voormalige vrijwilligers uit het Wijkcentrum annex Sporthal gebouw te laten verwijderen onder het mom van zgn. “bedreiging” van de betreffende persoon.

Met haar huidige schrikbewind, wat in een communistische staat niet zou misstaan, heeft “Hare Majesteit” hoogst persoonlijk een ware angst-cultuur weten te creëren waarmee zij haar “onderdanen” in haar pas weet te doen laten lopen.

In het eens zo gezellige Wijkcentrum, waar vijwilligers/sters heel enthousiast en betrokken de bewoners van de Akkers altijd warm ontvingen en hen een gezellig en warm samenzijn met anderen boden, de bezoekende ouderen, gepensioneerden, hulpbehoevenden en gehandicapte ouderen, maar ook jonge moeders met hun peuters en kinderen voelde zich dan ook altijd hartelijk, warm ontvangen en daardoor ook heel welkom en thuis !… en dat is natuurlijk precies de hele bedoeling van een Wijkcentrum en Wijkgroep in een wijk als de Akkers in Spijkenisse.

Maar sinds de troonbestijging van “Hare Majesteit” B van der M is de gezelligheid verdwenen en voelen vele vrijwilligers en bewoners van de wijk zich niet meer gewaardeerd en niet meer welkom in hun voormalige tweede huis,… wat wordt onderschreven door de al twee jaar lang terug lopende bezoekers aantallen en het grote verloop van vrijwilligers. Voor de troonbestijging van “Hare Majesteit” waren er nog zo’n dikke 750 bezoekers, maar anno 2020 is het bezoekers aantal terug gelopen naar ongeveer 180 !… bijna driekwart van de voormalige bezoekers blijven nu weg !!

Vele voormalige vrijwilligers/sters zijn niet alleen erg teleurgesteld, verdrietig maar ook heel erg boos

Vele voormalige vrijwilligers/sters zijn niet alleen erg teleurgesteld, verdrietig maar ook heel erg boos en dat zijn vele voormalige bezoekers/sters met hen. Bij vrijwilligers/sters speelt dan ook nog vaak mee dat zij, vanwege dat zij een maandelijkse uitkering ontvangen, van het vrijwilligers werk afhankelijk zijn omdat ze zonder dat, hun uitkering gekort of helemaal ingetrokken zien worden !,… “Hare Majesteit” brengt dus die mensen ook nog eens ik grote problemen, maar dat deert haar blijkbaar totaal niet.

Bij de voormalige bezoekers/sters heerst ook niet alleen grote teleurstelling en verdriet, maar ook grote woede,… logisch want bij sommigen is juist hun uitje naar het Wijkcentrum, om juist te kunnen genieten van het gezellige en warme samenzijn met anderen, het zich welkom en thuis kunnen voelen ,… hun levenslust is hen nu gewoon afgenomen !,… waardoor ze nu thuis achter de geraniums moeten blijven zitten !! Maar ook een aantal moeders en vooral hun peuters en kinderen missen dit gezellige en warme samenzijn met andere peuters en kinderen en het vrij, onbezonnen en vooral veilig kunnen spelen !!

Vrijwilligers/sters en ook bezoekers klaagden er al eerder over en ook bij het bestuur, maar kregen geen gehoor en of “nul” op rekest, vrijwilligers die dat deden werden vaak weggestuurd en klagende bezoekers met de nek aangekeken en of weggepest, “Als het je niet bevalt, pleur je maar op !!” lijkt de nieuwe slogan van het huidige bestuur te zijn ! Zo ga je als bestuur van een Wijkgroep natuurlijk niet met je vrijwilligers, coördinatoren en zeker niet met je bezoekers om !!

In het vorige artikel is de gluiperige manier van de troon bestijging van “Hare Majesteit” B. v.d. M. de blijkens erg narcistische, egocentrische, machtswellustige en op winstbejag uit zijnde B. v.d. M. aan de orde gekomen … in dit artikel het relaas van één van de gedupeerde en benadeelde betrokkene en vrijwilligster over en de manier waarop het huidige Gemeente bestuur ermee omgaat, die de deksel van de bestuurlijke en politieke Beerput maar niet echt blijken te willen lichten. En verder het wanbeleid van het huidige bestuur van de Stichting Wijkgroep “de Akkers”

Opvallend genoeg laten de andere lokale politieke partijen en hun raadsleden inzake de problemen bij de Stichting / Wijkgroep “de Akkers” hierbij niets van zich horen !

Zoals Miep Versteeg, ex-secretaris die meer dan 13 jaar lang met veel plezier en enthousiasme en toewijding, 30 tot 40 uur in de week van haar tijd aan de Wijkgroep heeft gegeven. Zij maakte de intrede van B. v.d. M. als algemeen bestuurslid op kantoor mee, en merkte al snel op dat deze “Dame” een valse narcist was. Dat ondervond Miep Versteeg aan den lijve. Miep zelf hierover ; “niet alleen veroorzaakte Barbara een nare sfeer en werd door te toenmalige penningmeester, wegens onkunde, uit het bestuur gezet maar wist zich, zonder dat dit in een bestuursvergadering besproken was, toch weer in het bestuur te nestelen. Omdat ik helaas, door een onfortuinlijke buiteling, mijn enkel gebroken had en dus in een zorgcentrum terecht gekomen was, waar die bestuursvergadering had kunnen en eigenlijk moeten plaatsvinden, stookte zij net zolang in het bestuur met geroddel en onterechte beschuldigingen, dat er tegenover mij een dat er een soort “Hetze” bijeenkomst werd gehouden, daar was notabene ook mw. Censuur ( Censuur-functionaris van de Gemeente Nissewaard ) van de Gemeente Faciliteiten bij aanwezig ! en waarover toenmalig Wethouder Censuur nog vragen over zou stellen en mij hiervan op de hoogte zou brengen,… maar nooit meer iets over gehoord !! Omdat B. v.d. M. blijkbaar geen vat op mij kon krijgen en ik haar dus in de weg liep, beschuldigde zij mij van het plegen van fraude, ondanks de aanwezigheid van twee penningmeesters, kascontrole inclusief bijbehorende kasboeken! Er werd daardoor een motie van wantrouwen tegen mij ingediend en ik moest mijn functie neerleggen ! En dat allemaal achter mijn rug om omdat ik in het zorgcentrum lag !… Later hoorde ik ook nog dat één van de penningmeesters en de voorzitter “zelf” zouden zijn opgestapt !,… nou, zo kreeg zij dus volledig vrij spel !” Miep vervolgt ; “Deze manier van optreden en voeren van beleid werd en wordt blijkbaar tot op heden getolereerd in de Wijkgroep, en het ergste,… ook nog door mw. Censuur van de Gemeente Faciliteiten !,… zij en die B. v.d. M. spannen gewoon samen !!… … want die Censuur was van alles op de hoogte, want ze ontving vele klachten via e-mail’s en telefoontjes van vrijwilligers en bezoekers, maar reageerde toen en nu nog steeds nergens op ! Vorige Wethouder Censuur stelde vast dat het beleid van het Wijkgroep bestuur een “Beerput” was, maar liet de deksel er lekker op en deed er dus niets aan ! Krijg ik in juli 2018 een gesprek met Wethouder Censuur , de Wethouder, om mijn naam gezuiverd te krijgen van alle laster en fraude beschuldigingen, was zelfs een gemeente werker en vrijwilliger bij aanwezig,… krijg ik van die Wethouder “gewoon” als antwoord “Het is een beerput, en ik laat de deksel erop !”… en in augustus 2018 legt Wethouder Censuur gewoon zijn functie als wethouder neer !!”

Zo gaat dus ook de Gemeente met problemen in het Wijkcentrum annex Sporthal “DE AKKERS” en de daarin gevestigde Stichting van de Wijkgroep “de Akkers” om !! Maar Miep Versteeg liet het daarbij niet zitten !

Zij stuurde direct een e-mail aan de huidige Wethouder Censuur ( van de partij Censuur ), maar die geeft het allemaal uit handen aan huidig Wethouder Censuur ( van de partij Censuur ) , die het weer uit handen geeft aan,…. Mw. Censuur,… die notabene samenspant met die wijkgroep Voorzitster “Hare Majesteit” B. v.d. M. !! Het blijkt dus niet alleen een sociaal / maatschappelijke Beerput, maar ook een lokale politieke Beerput te zijn geworden, waar blijkbaar een paar huidige wethouders hun handen niet aan te durven branden !!… … Bang voor hun carrière ??…….

Dat zijn de Raadsleden van de Volkspartij Nissewaard in ieder geval niet, zij tonen zich echte Volksvertegenwoordigers en blijven in de Gemeenteraad de huidige realiteit in het Wijkcentrum De Akkers annex Sporthal en het wanbeleid van het bestuur van de Wijkgroep “de Akkers” aan de kaak stellen !!

Opvallend genoeg laten de andere lokale politieke partijen en hun raadsleden inzake de problemen bij de Stichting / Wijkgroep “de Akkers” hierbij niets van zich horen ! Ook in de lokale politiek blijkt het huidige landelijke politieke beleid van Kabinet Rutte III, waarbij de ouderen, gepensioneerden, hulpbehoevenden en gehandicapten al afgeschreven zijn en als “oude en versleten auto’s” worden afgedankt, in een hoek getrapt en financieel worden uitgeknepen, doorgevoerd !! De huidige Gemeenteraad, met als uitzondering de raadsleden van de Volkspartij, tonen zich allerminst echte Volksvertegenwoordigers en maken zich blijkbaar niet druk om de problemen en moeilijkheden van een “paar” ouderen die zij ondervinden door het beleid van het huidige bestuur van hun, voorheen zo geliefde en gezellige, Wijkgroep / Stichting waar ze zich welkom, thuis en warm voelden in het Wijkcentrum annex Sporthal “DE AKKERS”

Een bestuur wat op haar website stelt ; “Met z’n allen maken we van wijkcentrum De Akkers een prettige plek voor vele mensen.” !! wat blijkbaar niet echt blijkt te werken. Overigens ook een opvallend detail is dat die website sinds 10 maart 2019 bij sommige activiteiten sporadisch of helemaal niet meer is bijgewerkt ! Zo staan op die website nog de volgende activiteiten vermeld in een overzicht, wat niet meer is bijgewerkt sinds 10 maart 2019, zoals ; > een Computer / Videoclub welke al is opgeheven. > een Naaiclub welke ook al is opgeheven. > een Klaverjas Club op middagen en avonden, maar die zijn ook opgeheven. En verder op staat er in de “Agenda” op die website, welke ook niet meer is bijgewerkt sinds 10 maart 2019, nog maar één dag met activiteiten vermelding, de donderdag ! Het blijkt dus dat er alleen op die donderdag dus nog maar activiteiten zijn van die Stichting / Wijkgroep ! Dat kan natuurlijk nooit echt aan de behoeften van de oudere, gepensioneerde, hulpbehoevende en de moeders van de peuters in de wijk de Akkers voldoen !!… en dat terwijl die Stichting / Wijkgroep wel een Gemeentelijke subsidie van € 6.500,= heeft ontvangen,… wat gemeenschapsgeld is wat ook door de bewoners van de wijk de Akkers in Spijkenisse worden opgehoest via de Gemeentelijke Heffingen Aanslag van de Gemeente Nissewaard !! Het is dus helemaal niet gek dat de bezoekersaantallen sinds 2017 zijn terug gelopen van zo’n 750 naar ongeveer 180, wat het huidige bestuur van de Stichting / Wijkgroep natuurlijk stellig ontkent en ook het voeren van wanbeleid zo ontkent, maar deze “aantijgingen” zelf niet weerlegt.

Lezers van dit artikel kunnen zelf de website van de Stichting / Wijkgroep “de Akkers” bezoeken op ; http://www.wijkcentrum-deakkers.nl/index.php/nieuws en zelf zien wat er staat ten aanzien van de activiteiten die de Stichting / Wijkgroep vermeld en hun “overvolle” agenda.

Verder weigert het bestuur op verzoek van een bezoeker in te gaan om de Statuten van de Stichting te mogen inzien en verklaard aan de bezoeker dat zij de Statuten niet ter inzage ter beschikking hoeven te stellen, en verteld de bezoeker dan dat de Statuten bij de Notaris zouden liggen en dus niet beschikbaar zijn ! Desondanks realiseert het huidige bestuur zich blijkbaar niet dat Statuten van een Stichting eenvoudig op te vragen zijn bij de Kamer van Koophandel, waardoor de Statuten van deze Stichting ook bekend zijn bij een aantal betrokkenen en gedupeerden van de Wijkgroep. Die Statuten blijken voor het laatst gewijzigd te zijn op 6 februari 1995 en op 9 februari 1995 bij een Notaris officieel zijn uitgevoerd, die Statuten zijn dus 25 jaar geleden voor het laatst gewijzigd. En nu liggen die Statuten dan weer bij een Notaris ??… voert het bestuur dan nu een Statutenwijziging door, waarvan betrokkenen en gedupeerden niet vanaf mogen weten ?? De betrokken en gedupeerde bewoners in de wijk, de bezoekers en vrijwilligers hebben al talloze keren, sinds 2017, aan de bel getrokken bij het Gemeente bestuur en toenmalig verantwoordelijke Wethouders en Gemeentelijke ambtenaar toenmalig 2 e Combinatie functionaris, maar kregen nooit gehoor ! Die betrokkenen zijn het nu allemaal heel erg zat !,… het maar heen en weer gepraat en een Gemeentebestuur en Gemeenteraad die er blijkbaar niets aan willen doen. Op schriftelijke vragen en aandringen van de Raadsleden van de Volkspartij heeft huidig Wethouder Censuur ( van de partij Censuur ), tijdens de Raadvergadering van jl. 29 januari 2020, namens het College toegezegd dat de zaak grondig onderzocht zou gaan worden. Huidig Lid van het college Censuur zou zelfs een ambtenaar aanstellen voor het uitvoeren van het onderzoek. Maar tot op heden horen alle betrokken en gedupeerde bewoners in de wijk de Akkers, bezoekers de ouderen, gepensioneerden en hulpbehoevenden, de moeders van de peuters en vrijwilligers nog steeds niets gehoord !!

Zijn al die mooie politieke toezeggingen weer een zoethoudertje,… in de hoop dat de gedupeerde het op zullen geven en de maatschappelijk, bestuurlijke en politieke Beerput niet opengemaakt hoeft en gaat worden,… met andere woorden “gewoon” een politieke DOOFPOT wordt ?!?

Auteur : Franky van Santen , ongecensureerde versie op facebookpagina Politiek in Spijkenisse.

11 thoughts on “Dossier Wijkgroep de Akkers 2

 • 12/03/2020 om 09:19
  Permalink

  > Hans van Roon

  Het is gewoon te gek voor woorden, dat deze “helden ” (de vrijwilligers en coördinatoren)
  Die een WC draaiende te houden, zo vernederd worden. wat mij betreft mogen ze dat bestuur inruilen voor nieuwe mensen, die wel respect voor de vrijwilligers hebben.
  Ik zeg.. respectloos betekent werkeloos.

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 09:21
  Permalink

  > Ria Heeremans

  Ik begrijp niet dat er niet ingegrepen word ,wat is dit voor gemeente bestuur ,
  Schandalig dat dat zo maar kan ,ook ik ben weggelopen met zo,n angstcultuur
  Hoe haalt iemand het in z,n hoofd om iemand een motie van wantrouwen ,te geven
  Die tot aan dr strot in het gips zit en zich niet kan verdedigen zo te kleineren .
  Het is schandalig en ook schofterig om zo iets te doen .
  Doe er aub wat aan zo dat we weer lekker kunnen genieten van wat eens een super gezellige wijkcentrum was

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 09:23
  Permalink

  > Annet Buytendijk

  het is schandalig zoals het gaat in het wijkcentrum vrijwilligers die tegen gas geven worden door de voorzitster en door de politie eruit gezet van de eens zo’n leuke vrijwilligers groep is niets meer over en het word er steeds ongezelliger ze regeerd met ijzeren vuist en dat kan toch niet de bedoeling zijn vroeger onder het beheer van miep en joop was het een heel fijn en gezellig centrum .ik zou maar eens nagaan waar ze de opbrengst van de bingo laat terwijl ze subsidie ontvangt en inkomsten van diverse aktiviteiten hier kan ik zo kwaad om worden gemeente doe een onderzoek naar alles er zijn genoeg klachten over deze dame bij jullie binnen gekomen en tot op heden hebben jullie er niets aan gedaan namens alle vrijwilligers die eruit zijn gezet bedankt.

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 09:27
  Permalink

  > Reinier Veen

  Het hele gemeentelijke Nissewaard orgaan is 1 grote roddelkliek. Mijn logeerhuis (cliëntinitiatief St. logeerhuis Smba) heeft een jaar lang op een illegale zwarte lijst gestaan. Waarschijnlijk omdat ik heel kritisch ben geweest over bijvoorbeeld het Joz en niet snel een blad voor mijn mond neem. Ik heb bijvoorbeeld mijn mening geuit dat ik het schandalig vind dat het Joz getto vorming tussen Marokkaanse jongeren stimuleert. Ook heb ik discussie gehad op internet dat ik het belachelijk vind dat alle 18 plussers in 90 procent van alle logeerhuizen worden geweerd, terwijl veiligheid helemaal niet per definitie kalenderleeftijd gerelateerd is. Ook ben ik open over mijn eigen beperking (Autisme en trage verwerking). Het Jot en de gemeente probeerde daarnaast ouders wijs te maken dat hier waarschijnlijk kinderen misbruikt gaan worden. Een ergere vorm van laster bestaat er niet.
  Een moeder die haar kind hier heeft logeren had het over dat ene mevrouw Trustfull (beleidsmedewerker wmo/ jeugdwet) heeft verteld dat ik een WLZ indicatie heb en problemen zou krijgen met het zorgkantoor. Pure privacy schending. Ook heeft deze moeder mij zwart op wit laten zien dat de gemeente Nissewaard al negatieve lasterende berichten verspreiden via het Jot, terwijl we nog niet eens gestart waren en Nissewaard niet eens onderzoek had gedaan. Nu snap ik waarom een jaar lang potentiële cliënten na contact te hebben gehad met het Jot, het ineens allemaal te spannend vonden.
  Ik deel mijn eigen begeleiders die permanent aanwezig zijn tijdens de logeerweekenden, ik krijg er niets voor betaald. Hierdoor kunnen veelal kinderen met Autisme logeren op een hele kleine groep en profiteren van mijn ervaringsdeskundigheid in combinatie van profs. De loge’s en ouders geven dit logeerhuis minstens een 7,5 en soms zelfs een 10.

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 09:30
  Permalink

  Annet Buytendijk

  Ik ken de huidige voorzitster van de Wijkgroep ook redelijk goed en het is een takkewijf die iedereen gebruikt en dans je niet haar haar pijpen kan je opdonderen maar een heel klein kliekje blijven haar trouw die zijn bang voor madam heel Akkerhof is naar de klote en onder Joop en miep was het echt heel gezellig dat missen we gewoon dus veeg het buurt centrum schoon dan word het weer vanouds heel gezellig.

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 09:37
  Permalink

  Bea Ros
  Wij hebben haar, Barbera v.d. Meer, PRIVÉ leren kennen, omdat wij werden uitgenodigd voor haar verjaardag, leuke meid dachten wij hoewel wij al werden gewaarschuwd voor haar, konden wij het niet geloven, totdat ze ons vertelden hoe ze Miep eruit wilde gooien, ze maakte eerst vrienden met haar en toen Miep gevallen was zag ze haar kans schoon en zetten ze alles in werking, ze ging altijd voor eerlijkheid, maar wij gingen daar steeds meer aan twijfelen, ik wij konden dat niet verkroppen, ik heb haar in een zaal vol mensen ongezouten de waarheid gezegd, en dat kon ze niet waarderen, maar ook Privé hebben wij haar leren kennen als een uitgekookt mens met een super gemeen karakter !
  Ze maakt gebruik van de Akkers omdat ze warm zit gratis drank gratis eten gratis drinken voor haar moeder en ze betaald geen contributie voor de zang van haar moeder, de mensen die haar halen krijgen eind van het jaar een envelop met een vergoeding wat ze uit eigen zak moet betalen want het is privé maar nee hoor gewoon uit de kas van wijkcentrum de Akkers en zo krijgt mevr Barbara ieder jaar 900.00 tot 1000.00 euro terug PRIVÉ ! 20 jaar dans ik in de Akkers maar sinds dat Pleuris wijf daar zit is het een grote ellende !

  Beantwoorden
 • 12/03/2020 om 11:31
  Permalink

  Laat ik het hebben over de periode zanggroep de Schorre Keeltjes. Ook daar wist v.d.Meer op een “niet zo nauw nemen” met de eerlijkheid, haar prive goed te doen.Het is jammer dat ik te laat wist, in welk ziekenhuis v.d.meer ligt. Samen met nog een gedupeerde hadden we haar daar een “vriendelijk” bezoekje willen brengen, een aardig gesprek willen houden en op dezelfde manier wat ze mij heeft aangedaan. Tijdens mijn verblijf in ziekenhuis/revalidatie kwam ze met een lachende valse grimas de ruimte van revalidatie binnen en mij vertelde dat ik als bestuurslid er uit moest. Ik had fraude gepleegd, ???!!! terwijl er penningmeesters nog aanwezig waren. Hoe bestond het na een email te krijgen begin aug. 2017 en dan als bestuurslid weer binnen te komen. De wijkgroep heeft me alleen geld gekost, want ook na “mijn uit zetten ” mijn dagvergoeding werd niet meer uitbetaald, ook € 40,00 die ik nog tegoed had, niet meer ontvangen. Van de dagvergoeding en € 40,00 wist wendy vos van en zou mij de week er op uitbetalen. Niet gebeurt…..De zelfde middag 11 aug. 2017 hebben wendy vos en ik samen de kas nog gekontroleerd en er zat een verschil van € 700,00 te kort in de kluis. Vreemd dat Bar v.d.Meer wist te vertellen, dat ze later alsnog een klein zakje met geld in de kluis had gevonden. In een kluisje van 60 x 60 cm? Naar aanleiding van dit tekort kwam de 2e penningmeester tijdens kontrole er achter, dat heel de fiancieen incl kasboek niet klopte en haar een email stuurde, na jouw vakantie wegens onkunde sleutels inleveren en zij zelf weer het financiele in handen nam. Heel vreemd dat b.v.d.meer als bestuurslid na onkunde als bestuurslid weg was, toch weer als bestuurslid een hetze bijeenkomst kon organiseren terwijl ik nog steeds in revalidatiecentrum lag. Geen bestuursvergadering gehouden waar ik bij behoorde te zijn en dit achter mijn rug om georganiseerd had. Tot mijn grote verbazing hoorde ik dat mw. A v.d.Kamp hierbij aanwezig was en achter v.d.meer stond. Ook haar neem ik deze smerige aktie hoogst kwalijk, daar ik dat niet verdiende en ik ada v.d. kamp anders had ingeschat. Later op uitnodiging samen met een gedupeerde vrijwilligster zijn we bij wethouder Kees Dijkman uitgenodigd voor leuk gesprek. Hij kwam met de opmerking…..miep het is een beerput en ik laat de deksel er op. Dat heeft hij dan ook gedaan !!. De inmiddels 14/15 gedupeerden vanwege zelf opstappen of er uitgezet zijn, willen de gedupeerden, vrijwilligers en leden dat dit bestuur op gaat stappen en weer de kans krijgen als vrijwilliger/ coord. terug te kunnen komen. Zolang v.d.meer in het bestuur zit, wilt niemand terug. Er zijn nu genoeg bewijzen dat wendy vos en bar v.d.meer er een “achter-kont-zak “systeem op na houden en hielden.

  Beantwoorden
 • 13/03/2020 om 07:54
  Permalink

  Wordt tijd dat de gemeente een onderzoek in gaat stellen en de wijkgroep gaat redden. Mijn inzet is, dat de gedupeerden weer terug kunnen.

  Beantwoorden
 • 17/03/2020 om 17:21
  Permalink

  ik ben jan henke en was assistent-coordinater bij het donderdag klaverjassen ik heb aan hare majesteit gevraagd waarom zij die belangrijke mededeling over de contributie aan 2 andere leden van het bestuur heeft overgelaten en dit niet zelf heeft gedaan alsvoorzitter zijnde .ik heb nog steeds geen antwoord ontvangen.schandalig het handelen van deze zogenaamde voorzitter.zo snel mogelijk afveoren a.u b.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *