“Eenheid”in verdeeldheid – een column deel VI

Deel VI
>>”Eenheid” in Verdeeldheid  << gepubliceerd op Politiek in Spijkenisse

Hoi,… trouwe lezers van deze column.

Ook onze mede inwoners lijden onder de Covid 19 Crisis en de daar door genomen maatregelen door de overheid.
Daarom eerst groot respect voor al diegenen die ook in onze Gemeente Nissewaard “gewoon” en dubbel zo hard doorwerken in de gezondheidszorg, in de verpleeg en verzorgingsinstellingen, thuiszorg, mantelzorgers, maar ook voor alle hulpdiensten medewerkers, supermarkt medewerkers, bezorgers, truckers, thuiswerkers en alle anderen in de vitale beroepen.

opkomen en vechten voor de belangen van het Volk, en in onze Gemeente, van onze mede inwoners.  

Daarbij alle hoop dat jullie allen, jullie geliefden, naasten, familie, vrienden en bekenden gezond en wel zijn en mogen blijven en jullie niet door het Virus getroffen zullen worden en of zijn.

Ondanks de nieuwe situatie in onze samenleving, de 1,5 m. afstand, de sociale afstand en isolement wat iedere mede inwoner treft gaat de politiek in onze Gemeente gewoon door.
Maatschappelijke en sociale vraagstukken, misstanden en problemen zijn door het Virus niet verdwenen maar mogelijk zelfs toegenomen.
Juist in deze periode vraagt dat extra aandacht van onze huidige Volksvertegenwoordigers in het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad.
Het Gemeentebestuur volgt het landelijke politieke beleid van Kabinet Rutte III, waarover veel gediscussieert  kan worden en het dan ook de taak van de Gemeenteraad is om het Gemeentebestuur daarin bij te staan, te controleren en zo nodig bij te sturen in het belang van het welzijn en de gezondheid van onze mede inwoners.
Niet alleen het huidige Gemeentebestuur, maar ook de leden van de verschillende politieke partijen fracties in de Gemeenteraad zijn onze Inwoners-Volksvertegenwoordigers.
Zij zijn tenslotte door jullie gekozen en worden door jullie ook betaald !

En dat resulteerde in een aantal opmerkelijke resultaten,… de Volkspartij houdt dus gewoon stand !

In de voorgaande columns is de komst van de P.V.V. Nissewaard Fractie , in 2018, in de Gemeenteraad aan de orde gekomen, de vreugde daarover, de teleurstelling van de breuk en de daaruit voortgevloeide afscheiding van twee voormalig P.V.V. Fractie leden, welke zelfstandig verder gingen en de Volkspartij Nissewaard oprichtte.

De komst van de P.V.V. Nissewaard Fractie was voor de meeste andere Gemeenteraad Fracties al een doorn in het oog, en ook hierbij volgde de meeste Fracties dan ook de “trend” van de provinciale en landelijke politiek,… het proberen buiten te sluiten en demoniseren van de P.V.V. Nissewaard Fractie !
De, in 2019, nieuwe Volkspartij Nissewaard Fractie onderging en ondergaat het zelfde lot !!

De Volkspartij riep de huidige Fracties van de Gemeenteraad, op 14 maart 2020, op om over de politieke tegenstellingen heen te stappen i.v.m. de Corona Crisis

Waar de P.V.V. Nissewaard Fractie, volgens vele kiezers, zich meer als een P.V.V. Light manifesteerde wat uiteindelijk tot een breuk leidde, volgt de Volkspartij Nissewaard veel meer het landelijke politieke beleid en streven van de P.V.V. van Geert Wilders,… opkomen en vechten voor de belangen van het Volk, en in onze Gemeente, van onze mede inwoners.  

Niet alleen de P.V.V. Nissewaard Fractie, maar ook die van de O.N.S., Nissewaard Lokaal, V.V.D. en P.v.d.A. probeerde en proberen nog steeds de Volkspartij Nissewaard te demoniseren en af te schilderen als een  roeptoeterende, paniek zaaiende en niets toevoegende Fractie van enkele “zetel-rovers” en natuurlijk bestempeld als “extreem rechts” !!
Gelukkig  trokken de twee huidige Fractie leden van de Volkspartij zich er niets van aan en gingen hard aan de slag !
En dat resulteerde in een aantal opmerkelijke resultaten,… de Volkspartij houdt dus gewoon stand !
Sterker nog,… de Volkspartij krijgt steeds meer aandacht en zelfs steun vanuit de Inwoners van  onze Gemeente, en vooral van Inwoners van Spijkenisse !!

Dat is natuurlijk niet echt de bedoeling van de in de ogen van andere huidige Gemeenteraad Fracties, zoals die van de O.N.S., V.V.D., P.v.d.A., P.V.V. Nissewaard en,… Nissewaard Lokaal, die nu al aardig in de stress geschoten blijken te zijn !!

De Volkspartij riep de huidige Fracties van de Gemeenteraad, op 14 maart 2020, op om over de politieke tegenstellingen heen te stappen i.v.m. de Corona Crisis, daarbij deed de Volkspartij ook, via een open Brandbrief op 21 maart 2020, een oproep aan het huidige Gemeentebestuur zich meer te tonen en meer daadkracht aan de dag te gaan leggen, de Volkspartij eiste dit van het huidige Gemeentebestuur.

De Volkspartij Nissewaard veroordeelde bijv. de antisemitische uitingen in Spijkenisse in juli 2019 en kreeg behoorlijke bijval van bewoners op de social media.

Natuurlijk reageerde bijv. de O.N.S. van de coalitiepartij, uit monde van Jeroen Postma, “moeite te hebben met de manier van politiek bedrijven van de Volkspartij.” Natuurlijk een zgn. “politiek-correcte” manier van zeggen dat ze het niet met de Volkspartij eens zijn, en daarmee dus niet over de politieke tegenstellingen heen blijken te willen en of kunnen stappen !

De P.V.V. Nissewaard ging nog een stapje verder en beschuldigde de Volkspartij in de social media, Facebook, openlijk van “Paniek zaaien” ,… hebben dat bericht dan later wel verwijderd van hun Facebook pagina, maar het toonde wel aan dat ook de P.V.V. Nissewaard blijkbaar niet over de politieke tegenstellingen heen wilde stappen !

Doet de Volkspartij het dan zo slecht ??…….
Nee,… helemaal niet zelfs !

De Volkspartij Nissewaard veroordeelde bijv. de antisemitische uitingen in Spijkenisse in juli 2019 en kreeg behoorlijke bijval van bewoners op de social media.
In augustus 2019 vroeg de Volkspartij duidelijkheid voor de jongeren in de Marckenburgh, en stelde vragen in het College.

In september 2019 waren de fractieleden van de Volkspartij aanwezig bij een informatie bijeenkomst in de Marckenburgh, de rest van de Gemeenteraad fracties schitterde door afwezigheid !,… en dat terwijl dit onderwerp al een dik jaar aan de orde was !
Boy Wildeboer, raadslid en Secretaris van de Volkspartij , nam zelfs een dakloze student in huis uit medeleven met de ruim 100 jeugdigen die de Marckenburgh gedwongen moesten verlaten, waarbij er vanuit de Gemeente niets voor hun gedaan werd !!
De rest van de Gemeenteraad fracties staken geen poot uit !!

In november 201`9 ontving de Volkspartij een brief van een bezorgde moeder inzake haar bezorgdheid over het verval van onze oude Nederlandse tradities en normen en waarden, waarin zij haar kinderen ziet opgroeien en geeft aan dat ook de tolerantie om daar vanaf te wijken zijn grenzen heeft.
De Volkspartij ging in gesprek, waar, ondanks toezeggingen van de Burgemeester om in gesprek met de bezorgde ouders te gaan, dit vanuit de Gemeente dus NIET gebeurde !!
Er volgde een protest demonstratie bij het Stadhuis van de bezorgde ouders !!

Bij deze drie uitgelichte voorbeelden van het tonen van betrokkenheid bij de inwoners van Nissewaard door de Volkspartij kan niemand met een realistisch denkvermogen twijfels aan de intenties van de Volkspartij hebben,… het opkomen en vechten voor de belangen van de inwoners van de Gemeente !!

Vorig jaar, 2019, bereikten klachten van  vrijwilligers, activiteiten coördinatoren en bezoekers van de Wijkgroep de Akkers over het bestuur en het beleid van het huidige bestuur van de Stichting in het Wijkcentrum annex Sporthal DE AKKERS de Volkspartij.
De Volkspartij ging op onderzoek uit en constateerde een aantal misstanden.
De Volkspartij stelde in november 2019 schriftelijke vragen over de misstanden bij de Wijkgroep.
Verantwoordelijk Wethouder, verklaarde er niets vanaf te weten.
De Volkspartij kreeg diverse financiële stukken toegestuurd en begon gesprekken met de gedupeerden.
De lokale columnist, Franky van Santen, gaf de  gedupeerden een stem en er volgde twee artikels op de social media, Facebook, welke niet alleen op Facebook veel reacties trokken, maar blijkbaar ook bij enkele Gemeenteraad fracties, de artikels deden veel stof opwaaien in de Gemeente en bij enkele Gemeenteraad fracties,… waaronder Nissewaard Lokaal.

Na het verschijnen van een 3e artikel, welke op “advies” van Nissewaard Lokaal werd verwijderd van de Facebook pagina “Nissewaard discussieert” en waarop dhr. T. den Daas, Raadslid van Nissewaard Lokaal, voor de verwijdering van het 3e artikel, nog een discussie aanging met de columnist, maar zijn aantijgingen niet kon weerleggen, … ineens schriftelijk vragen ingediend en om  “duidelijkheid” gevraagd rondom het Wijkcentrum !!
Waarom nu ineens schriftelijk vragen indienen,… terwijl de problemen in het Wijkcentrum al vanaf 2017 bij de Gemeente bekend zijn, en er ook nooit door de fractie van Nissewaard Lokaal op gereageerd is, en überhaupt actie op ondernomen is ??!

Nu de Volkspartij Nissewaard dit wel gedaan heeft, en dus voor duidelijke opschudding heeft gezorgd, … schiet ineens Nissewaard Lokaal wakker, nadat dik 3 jaar geleden de problemen bij en in de Wijkgroep al bij de Gemeente bekend zijn en de Volkspartij deze in het eerste jaar van haar bestaan aanpakt !!
Nissewaard Lokaal profileert zich als een “vooruit strevende realistische partij die de inwoners centraal stelt” maar de, door het huidige bestuur van de Wijkgroep / Stichting de Akkers gedupeerde inwoners van Spijkenisse moeten al meer dan 3 jaar vechten voor gerechtigheid !!,… waar was Nissewaard Lokaal dan in de afgelopen 3 jaar ??!

Het is duidelijk dat de Volkspartij Nissewaard hierin nu veel aandacht krijgt, aandacht die Nissewaard Lokaal nu ineens ook wil hebben, en nu duidelijk probeert na het succes van de Volkspartij in deze hiervan te willen gaan profiteren !!
Eerst een ander de kastanjes uit het vuur laten slepen en dan ineens mee willen eten !!
Duidelijk dat Nissewaard Lokaal meer voor haar eigen belangen vecht, dan voor de belangen van de inwoners van Spijkenisse,… want de Volkspartij Nissewaard wordt nu over duidelijk gezien als een geduchte concurrent voor de volgende Gemeenteraadverkiezingen  !!

Dhr. C. Hottentot, Fractie voorzitter van Nissewaard Lokaal, wil zelfs de lokale columnist, Franky van Santen, door het huidige bestuur van de Wijkgroep / Stichting  juridisch laten vervolgen, met financiële steun van de Gemeente, omdat hij aanneemt dat de aantijgingen van de lokale columnist niet waar zouden zijn, maar zelf, tot op heden, nog geen enkele aantijging heeft kunnen weerleggen.
Hierin neemt dhr. Hottentot een gok en een groot risico,… want wat als de columnist nu alleen maar harde en bewijsbare feiten heeft beschreven in zijn artikels ??!

“Eenheid in de Gemeenteraad” ???

Auteur :   Franky van Santen
                      Columnist  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *