Franky over de politiek in Spijkenisse – een column deel VII

Deel VII
>> Echte Volksvertegenwoordigers  <<

Niet alleen van de landelijke politici in Den Haag, het Nederlandse Parlement, maar ook van de lokale politici, die in het Gemeente bestuur zitten en de Gemeenteraadsleden verwachten niet alleen de inwoners, maar eisen zij ook dat het Gemeentebestuur en de Gemeenteraadsleden zich ten alle tijden inzetten, opkomen en vechten voor het welzijn, de gezondheid en veiligheid, en voor de belangen van deze inwoners strijden,… tenslotte zijn ze door deze inwoners niet alleen gekozen,… maar worden ze door hun ook betaald !

Zo is dat ook in onze Gemeente Nissewaard !!

Maar,…in deze tijd van de Covid 19 Virus en de nieuwe 1,5m afstand samenleving en sociaal isolement , lijkt het of het huidige Gemeentebestuur ook in een “politiek-sociaal-isolement” verkeerd inzake lopende dringende zaken waar inwoners van Nissewaard mee worstelen, ernstig benadeeld worden en in problemen zitten !
Zaken zoals het omstreden systeem van de Gemeente Bijstand-uitkering fraude mee probeer op te sporen, waar een heel rookgordijn omheen hangt !
Het opsporingssysteem van Totta Data werkt vrijwel hetzelfde als het systeem SyRI welke werd toegepast in de wijk Hillesluis van Rotterdam, wat door een Rechter verboden werd.
Daarbij wordt er gegoocheld met de daadwerkelijke opbrengsten en is er, volgens Totta Data zelf, zowaar één geval van uitkering-fraude heeft opgeleverd, en dan nog door een tip ook en niet door het systeem !!

Maar Wethouder dhr. Igor Bal houdt vol dat het systeem volgens de Participatie werkt en trekt verder een rookgordijn op door te wijzen naar de technische documentatie voor inzicht, alleen kan een normale inwoner en zelfs hoger opgeleide mensen hier totaal geen wijs uit !!
Dan blijkt de Gemeente “gewoon” Bijstandsuitkering-gerechtigden te werk te stellen bij “Voorne-Putten Werkt” maar die daarvoor NIET betaald !!
De Gemeente komt zo dus mooi aan hele goedkope werkkrachten en doet hiermee “gewoon” aan een moderne vorm van Slavernij !!
Ook de F.N.V. is hierop in actie gekomen.

In de Gemeente Nissewaard zijn er ernstige misstanden in de Jeugd Hulpverlening, waardoor een grote groep getroffen en gedupeerde  en vooral bezorgde ouders zich verenigt hebben in de organisatie “de Bezorgde ouders in verzet”, welke gedemonstreerd hebben bij het Stadhuis en daarmee een gesprek met de huidige Burgemeester dhr. Foort van Oosten afdwongen.

Kinderen van die ouders kunnen voor hulp nergens terecht in de regio !,en dus buiten subsidie regelingen !!
In 2019 bleek de Gemeente Nissewaard € 200.000,00 overgehouden te hebben, melde dit niet, want mensen, inwoners, die dit niet weten komen dan ook niet om extra steungeld vragen, maar aan het einde van het jaar liever een mooi feest gaf !!

De Gemeente zelf vermelde dat wel in hun eigen jaarverslag !!
Ook het huidige beleid in de ouderen en zieken zorg, W.M.O., is ronduit schandalig !!

Gemeentelijke ambtenaren blijken ineens allemaal gediplomeerde zorg specialisten te zijn en gaan daarbij dan op de stoel van de echte zorgspecialisten zitten, om ze ervoor te zorgen dat de zieken en gehandicapten, die zorghulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, trapliften ed., nodig hebben de goedkoopst mogelijke middelen te verschaffen, die dan weer niet toereikend zijn, aangepast moeten worden en daarmee dan duurder uitvallen dan de middelen die de echte zorg specialisten al eerder aanbevolen hadden, maar die de Gemeente te duur vond.
De Gemeentelijke Ambtenaren blijken dus niets te besparen maar door hun toedoen meer te kosten !!  

Het daadwerkelijk werken om de leefbaarheid en kwaliteit van het leven van deze mensen te bevorderen en verbeteren staat bij die Ambtenaren natuurlijk niet beschreven in hun “financieële-handleiding” en blijken dus ook niet efficiënt met Gemeenschapsgeld om te kunnen gaan  !!
Huisvesting voor inwoners van Nissewaard blijft ook nog steeds een groot probleem, vele ouderen in, voor hun eigenlijk te grote en te dure huurwoningen, maar kunnen niet doorstromen naar kleinere en goedkopere woningen omdat die er NIET zijn !!
Daardoor zitten vele gezinnen in te kleine huurwoningen, maar kunnen NIET doorstromen omdat de ouderen niet uit die grotere woningen weg kunnen !!
Deze gezinnen staan al vaak meer dan 8 jaar op een wachtlijst, net zoals vele ouderen.

Jongeren moeten langer bij hun ouders blijven wonen omdat die ook geen passende zelfstandige woonruimte kunnen vinden.
Ook het zgn. Armoede beleid van de Gemeente stelt niet veel voor, steeds meer mensen, gezinnen leven op het uiterste randje en worden afhankelijk van de Voedselbank, terwijl er velen van een fulltime baan hebben !!
En dan de veiligheid in onze Gemeente Nissewaard,… steeds meer steekpartijen, overvallen, geweldplegingen,… waarbij ook de jonge schoolgaande kinderen niet eens meer veilig zijn door het toenemende wapen bezit onder jongeren, vooral onder jongeren met een immigratie en Islamitische achtergrond !!


Waar zijn die huidige “Volksvertegenwoordigers” ???

Iets meer dan een jaar geleden kwam er een nieuwe Burgemeester, dhr. Foort van Oosten, V.V.D., die op 3 maart in de regionale weekkrant Groot Nissewaard  trots vertelde dat hij niet “met de poten in het sop staat” zoals volgens hem velen dat schijnen te zeggen over Burgemeesters, maar “met zijn neus in de boter” is gevallen omdat hij het een voorrecht vindt om de Burgemeester van Nissewaard te zijn.
“In Nissewaard nemen die mensen geen blad voor hun mond. Ze zeggen waar het op staat en dat vindt ik geweldig.” Zegt hij over de mensen die hij in onze Gemeente gesproken heeft, waaronder o.a. bezorgde ouders, mantelzorgers, ouderen en schoolkinderen.

Vanwege de mensen zelf, met hun recht-door-zee contact, de nuchtere humor en de gastvrijheid wil hij, samen met zijn collega-bestuurders, een steentje bijdragen aan oplossingen voor mensen,… maar tot nu toe blijkt dat in de realiteit nog niet eens een kiezeltje te zijn !!

De Volkspartij Nissewaard legde de problemen met het huidige bestuur van de Wijkgroep / Stichting “de Akkers”, in het Wijkcentrum annex Sporthal DE AKKERS, bloot, die al sinds 2017 spelen, en stelde die aan de kaak in de Gemeenteraad vergaderingen en stelde schriftelijke vragen.
Burgemeester, dhr. Foort van Oosten, beloofde de aanstelling van een speciale ambtenaar die een grondig onderzoek zou gaan uitvoeren,… dat was in maart 2020,… maar de goede man vergat blijkbaar een startdatum van het onderzoek en aanstelling van die speciale ambtenaar … want tot op heden is er niets van vernomen !!

In deze zaak waren de andere Gemeenteraadsfracties blijkbaar niet geïnteresseerd totdat de Volkspartij Nissewaard de “hete Kastanjes” uit het vuur gehaald bleek te hebben,… toen bleek Nissewaard Lokaal, met name Fractievoorzitter dhr. Chris Hottentot , zich ineens heel “betrokken” bij de Wijkgroep te tonen en riep in een artikel van Groot Nissewaard van 21 april op “Er moet duidelijkheid komen over de Wijkgroep De Akkers” !

Daarbij refereerde hij aan de uitlatingen van een lokale columnist, en stelde dat als de aantijgingen van de columnist tegen het huidige bestuur van de Wijkgroep / Stichting de Akkers waar bleken te zijn, van het Gemeentebestuur te willen weten stappen onderneemt tegen het huidige bestuur van die Wijkgroep en diende schriftelijke vragen in.
In een artikel van het AD van 16 april 2020 had dhr. Chris Hottentot zelfs geopperd dat de Gemeente het huidige bestuur van de wijkgroep financiële steun zou moeten bieden om, wanneer de aantijgingen van de columnist niet waar zouden blijken te zijn, in een juridische procedure tegen de columnist wegens smaad en laster !

Hier wil Nissewaard Lokaal blijkbaar ineens tonen hoe “betrokken” ze zijn bij de inwoners van de Gemeente, vermoedelijk met het oog op de volgende Gemeenteraadsverkiezingen , welke op 16 maart 2022 gehouden gaan worden.

Maar zo “betrokken” zijn de leden van Nissewaard Lokaal helemaal niet bij de inwoners van Nissewaard,… want waar zijn ze bij de problemen die de Truckers van Spijkenisse hebben bij het veilig en bewaakt kunnen parkeren van hun Trucks op de Gemeentelijke Truck Parking aan de Mosterweg ??
De lokale Truckers hebben deze problemen al  sinds 2015 aangegeven bij de Gemeente !

Ook was Nissewaard Lokaal, net als de overige Gemeenteraad fracties, nergens te bekennen toen leden van de Volkspartij het opnamen voor de jonge bewoners van de Mackenburgh in augustus 2019 om duidelijkheid van het College te scheppen,… ook bij een informatie bijeenkomst in de Marckenburgh  schitterde Nissewaard Lokaal door afwezigheid, waar de Raadsleden van de Volkspartij wel in gesprek gingen met Woonzorg Livable en betrokken jonge bewoners.

Overigens waren de leden van de Gemeenteraad Fractie van O.N.S., die uit monde van Fractievoorzitter dhr. Jeroen Postma,  “moeite “ zou hebben met “de manier van politiek bedrijven van de Volkspartij naar aanleiding van de Brandbrief van de Volkspartij van 21 maart 2020, waarin de Volkspartij de betrokkenheid, actie en daadkracht miste van Burgemeester dhr. Foort van Oosten inzake de uitbraak van de Corona epidemie, ook niet aanwezig bij die informatie bijeenkomst.

En ook de leden van de Gemeenteraadfractie van de P.V.V. Nissewaard lieten zich niet zien bij die bijeenkomst, maar beschuldigden de Volkspartij, naar aanleiding van de Brandbrief van “Paniekzaaien” en “Roeptoeteren” op Facebook in notabene een eigen bericht op Facebook, waarin ze zich distantiëerden  van dhr. Peter van der Velden, Voorzitter van de Gemeenteraad Fractie van de Volkspartij ! Later bleek de P.V.V. Nissewaard het bericht snel van Facebook verwijderd te hebben.
De Inwoners van Nissewaard hoeven zich dus eigenlijk niet helemaal niet lang af te vragen wie de huidige echte Volksvertegenwoordigers van Nissewaard zijn !
In hun optreden laten de leden van de Volkspartij Nissewaard dit in ieder geval niet aan twijfel over.
Auteur :   Franky van Santen
              Columnist & bezorgde inwoner van Spijkenisse            

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *