Franky’s Blog “De P.V.V. Fractie”

Franky over de politiek in Spijkenisse

Deel II
>> De P.V.V. Fractie <<

Tijdens de vorming en opbouw naar een mogelijke P.V.V. Fractie voor onze Gemeente had ik zelf, bij de bijeenkomst “Ontmoet de politiek”, welke was georganiseerd door de Bewonersgroep Waterland Spijkenisse, die een aantal vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen hadden uitgenodigd om op het winkelpleintje aan de Vlinderveen in Waterland de “gewone” bewoners, burgers, de mogelijkheid te bieden eens echt persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de O.N.S. , V.V.D. , PvdA, S.P. , D66. , Groen Links en Nissewaard Lokaal, dus een gesprek aangegaan met die vertegenwoordigers.
Zelfs de, toen nieuwe wijkagent, en een jongerenwerker waren er aanwezig.

” Blij en trots was ik voor en op de P.V.V. kandidaten die het tot in de Gemeenteraad hadden weten te schoppen ” Franky

Op die zaterdagmiddag in juni 2017 was het een lekkere zonnige mooie dag, dus toog ik, gewapend met een pen, schrijfblok en een zelf opgestelde vragenlijst naar het winkelpleintje aan de Vlinderveen.
Als mogelijk toekomstig Gemeenteraadslid van de nieuwe P.V.V. Fractie wilde ik graag weten hoe de lokale politieke partijen de belangen van mijn mede inwoners in de Gemeente wilde gaan behartigen en mezelf te kunnen voorbereiden op de mogelijk komende debatten in de Gemeenteraad.
Opvallend vond ik al dat D66 en Groen Links niet op die bijeenkomst waren komen opdagen, blijkbaar vonden die gesprekken met bewoners dus niet interessant genoeg !

Op mijn vragenlijstje had ik 7 vragen geformuleerd ;
1) Wat vindt U van het bestuursbeleid van de huidige Gemeente bestuurders ?
2) Vindt U dat het huidige Gemeentebestuur een goed en transparant beleid voor en naar de inwoners van de Gemeente voert ?
3) Hoe denkt U het vertrouwen van de burgers in onze Gemeente in de lokale politiek terug te gaan winnen ?
4) Wat denkt U aan het groeiende tekort aan goede, betaalbare en beschikbare sociaal-huurwoningen te gaan doen ?
5) Wat denkt U te kunnen gaan verbeteren in de huidige ouderen zorg en armoede bestrijding in onze Gemeente te gaan doen ?
6) Wat denkt U op lokaal gebied aan het immigratie en integratie probleem te gaan doen ?
7) Hoe denkt U te kunnen gaan voorkomen dat we in onze Gemeente ook geen zgn. “No Go Zones” gaan krijgen als gevolg van het ontstaan van achterstandswijken ?

Natuurlijk ging ik die vertegenwoordigers van die politieke partijen niet vertellen dat ik meewerkte aan de vorming van een P.V.V. Fractie in onze Gemeente, want dan krijg je gelijk heel andere, zgn. “politiek-correcte” antwoorden.

Op mijn eerste vraag antwoorde bijv. de V.V.D. vertegenwoordiging ; Dat het een gedegen beleid was en verklaarde dat het toenmalige Gemeente bestuur een goede Job inzake de economische aspecten deed.
Verder vonden de VVD’ers dat de V.V.D. in de Gemeenteraad geen “verborgen” agenda had, dat er voldoende sociaal-huurwoningen waren, dat zij niets over de ouderen-zorg en armoede bestrijding wisten,… omdat dat hun portefeuille niet was. Bij de vraag over het immigratie en integratie probleem wilde de VVD’ers geen antwoord geven.

De O.N.S. vertegenwoordiging van de grootste lokale politieke partij in de Gemeenteraad, die waren best tevreden met de geboekte resultaten van O.N.S. en het toenmalige Gemeente bestuur.
Verder streefde zij naar verbetering van het verstrekken van informatie naar de inwoners toe, wilde de inwoners meer gaan betrekken bij de politieke besluitvorming door met hen in gesprek te zullen gaan. O.N.S. was verder van mening dat de Gemeente een ruimhartig armoede beleid voerde, dat O.N.S. zich neerlegt bij de beslissingen uit Den Haag inzake immigratie en integratie.

De PvdA en vertegenwoordiging hadden ook geen echte steekhoudende antwoorden en argumenten op mijn gestelde vragen, net zoals de rest van de vertegenwoordigde lokale partijen, op alleen Nissewaard Lokaal na,… die kwamen wel met antwoorden die de belangen van onze inwoners zouden behartigen en waar de toekomstig mogelijke P.V.V. Fractie wel in mee kon gaan en zag ik zelf dus al als een mogelijke coalitie-partner.

Na alle antwoorden thuis eens rustig doorgelezen, uitgewerkt, uitgetypt en geprint te hebben nam ik deze natuurlijk ook mee naar de volgende bijeenkomst van de kandidaat Fractie en Gemeenteraadsleden van de P.V.V.
Het was ons allen wel duidelijk dat onze Gemeente in haar inwoners een echte vertegenwoordiging in de Gemeenteraad nodig hadden,… een P.V.V. Fractie !!

Wat was ik, maar ook de ruim 3.500 mede bewoners in de Gemeente Nissewaard die op de P.V.V. hadden gestemd bij de Gemeenteraad verkiezingen in maart 2018, en een hoop andere medebewoners blij en trots dat onze P.V.V. toch 5 zetels in de Gemeenteraad hadden veroverd !!
Het was jammer dat ik geen P.V.V. vlag tot mijn beschikking had, anders had die aan de gevel van mijn woning gewapperd !!
Eindelijk hadden we een stem in onze Gemeenteraad, 5 stemmen om precies te zijn.

Blij en trots was ik voor en op de P.V.V. kandidaten die het tot in de Gemeenteraad hadden weten te schoppen, Anita Verweij – Talboom, Gloria Molenaar – Francis, Peter van der Velden, Boy Wildeboer en Frank van Boven.
Dat ik zelf helaas niet in de Gemeenteraad terecht gekomen was en eigenlijk ook niet kon komen, wat ik aan de pers te danken heb gehad, vond ik niet zo erg, belangrijkste was dat de P.V.V. er werd vertegenwoordigd en eerste doel dus was bereikt.

De “gewone” hardwerkende medeburgers in Nissewaard – Spijkenisse, maar ook de ouderen, hulpbehoevende, zieke, gehandicapten, Nederlandse probleem jongeren, de gezinnen die helaas wekelijks van de Voedselbank afhankelijk zijn en vele andere medeburgers die het financieel erg moeilijk hebben, zouden nu eindelijk ook gehoord gaan worden in de politiek in Spijkenisse en niet meer genegeerd kunnen en mogen worden door de traditionele en veelal gevestigde politieke partijen die, net als hun grote landelijke fracties alleen hun eigen belangen behartigen, verdedigen en voor vechten !

Ook in onze Gemeenteraad in Nissewaard zijn dat geen echte Volksvertegenwoordigers, want niet voor niets is de Gemeente Nissewaard en in het bijzonder Spijkenisse niet voor niets door Geert Wilders genoemd als zijn politieke Home-Town !!

Wordt vervolgd !

Auteur : Franky van Santen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *