Franky’s Column – Wie vertegenwoordigen de inwoners ?

De kritische Spijkenisser >> Wie vertegenwoordigen de inwoners ? <<   Als inwoner van een Gemeente wil je graag dat jouw belangen worden gehoord door het plaatselijke Gemeente Bestuur.
Daarvoor heb je dan een Gemeenteraad, waarin Volksvertegenwoordigers het Gemeentebestuur raad kunnen geven, maar het ook op bepaalde probleem zaken kunnen wijzen die in die Gemeente spelen.

De Gemeenteraad bestaat uit een aantal Fracties van verschillende landelijk bekende politieke partijen, maar ook lokaal gevormde politieke partijen.
De leden van de Gemeenteraad kunnen, via de Gemeenteraadsverkiezingen die elke 4 jaar worden gehouden, door de plaatselijke inwoners van die Gemeente dan worden gekozen.

Dan speelt er een zaak rond een Truck Parking in Spijkenisse, waar de Gemeente Nissewaard eigenaar van is, maar waar de Truckers hun Trucks niet veilig kunnen parkeren.


Daarna heb je als inwoner van die Gemeente dus een Vertegenwoordiger, die jouw stem en die van vele andere mede inwoners Vertegenwoordigt,… dus is het belangrijk dat je als inwoner van die Gemeente dan ook iemand gekozen hebt waarvan jij overtuigt bent dat die jouw stem aan het Gemeente bestuur laat horen.   Zo hebben de inwoners van Spijkenisse, welke onder de Gemeente van Nissewaard valt,
dus ook een Vertegenwoordiging van hun stem in de Gemeenteraad van de Gemeente Nissewaard.

De inwoners van Nissewaard, dus ook die van Spijkenisse, hebben hun Vertegenwoordiging op 21 maart 2018 gekozen, en kunnen in 2022, op 16 maart, dus weer gaan kiezen wie zij graag als hun Vertegenwoordiging in de Gemeenteraad van Nissewaard willen zien plaats gaan nemen.   Anno 2020 spelen er in de Gemeente Nissewaard natuurlijk ook zaken waarbij inwoners door het huidige Gemeentebestuur niet gehoord en gezien worden !

De huidige Volksvertegenwoordigers in de Gemeenteraad zouden dus hun werk als echte Volksvertegenwoordigers moeten gaan doen,… daar hebben de inwoners van Nissewaard recht op, zij hebben ze gekozen en … betalen ze ook !

De Inwoners van Nissewaard hebben dus echt echte Volksvertegenwoordigers nodig die werkelijk hun best doen om de belangen van de inwoners te behartigen

Zo speelt er dus ook een zaak, al sinds jaren, waarin het huidige bestuur van de Wijkgroep / Stichting de Akkers een wan beleid voert, voormalig bestuursleden, activiteiten coördinatoren, vrijwilligers en bezoekers heeft weggepest en een heel “creatieve” manier van boekhouden er op na houdt, maar daarbij ook jaarlijks subsidie van de Gemeente, en dus van de inwoners, ontvangt.
De klachten en problemen werden dan ook al jaren kenbaar gemaakt bij de Gemeente, maar die heeft tot op heden nog geen echte actie ondernomen,… waardoor de zaak bijna in de doofpot was verdwenen.  

Dan speelt er een zaak rond een Truck Parking in Spijkenisse, waar de Gemeente Nissewaard eigenaar van is, maar waar de Truckers hun Trucks niet veilig kunnen parkeren.
De, sinds 2015,al klagende Truckers en hun plaatselijke werkgevers daar over bij de Gemeente, worden van het kastje naar de muur gestuurd  en waarbij de Gemeente haar verantwoording dus niet blijkt te nemen.  

Verder zijn er bijvoorbeeld nog zaken als ;
> De Islamitische gebedsoproep in Spijkenisse
> De huurverhogingen
> De discutabele Gemeentelijke aanpak in de opsporing van Bijstand  Fraude
> De problemen die inwoners ondervinden bij de aanvragen en verstrekking van medische
   hulpmiddelen
> De groep van de Bezorgde Ouders
> De toenemende geweldplegingen, mishandelingen, overvallen, steekpartijen
> Jongeren opvang / Jeugdzorg
> Armoede bestrijding
> De schrikbarende bomenkap van de laatste jaren, waarmee ook de Bomenridders Nissewaard 
   volop mee bezig zijn
En ga zo maar door.

De Inwoners van Nissewaard hebben dus echt echte Volksvertegenwoordigers nodig die werkelijk hun best doen om de belangen van de inwoners te behartigen, voor hun rechten op te komen en te vechten tegen Gemeentelijk onrecht wat hun aangedaan wordt !   De Volkspartij Nissewaard is dan nog niet zolang een onderdeel van de huidige Gemeenteraad in Nisswaard  geworden, sinds 1 juli 2019, maar heeft al wel van zich doen spreken door het oppakken van een paar zaken waar inwoners van Nissewaard mee worstelen,
maar waar de Gemeente ze in de kou laat staan of van het kastje naar de muur stuurt !,… maar waar ook de zgn. “Volksvertegenwoordigers” van een aantal andere Gemeenteraad Fracties in Nissewaard ze in de steek gelaten hebben !!  

Van de andere Gemeenteraad Fracties in Nissewaard hadden die lokale Truckers nog geen enkele steun ontvangen,


Nemen we de zaak van de wantoestanden in het Wijkcentrum annex Sporthal De AKKERS door het huidige bestuur van de gelijknamige Stichting en Wijkgroep,… toen klachten van gedupeerde bezoekers, vrijwilligers, activiteiten coördinatoren en voormalig afgezette bestuursleden de Volkspartij bereikte, ondernam het Team van de Volkspartij actie,
startte een onderzoek en stelde schriftelijke vragen
aan het College van B & W.
De klachten waren al jaren bekend bij de Gemeente, maar die had ze genegeerd waardoor ze bijna in een Gemeentelijke doofpot waren verdwenen.

Toen de Volkspartij de hete Kastanjes in die zaak uit het vuur  onder de Gemeentelijke sudder pot, gehaald had,
kwam ineens de Nissewaard Lokaal Fractie uit hun winterslaap, wilde ineens “duidelijkheid” van de Gemeente in die zaak en diende daartoe ineens ook schriftelijke vragen in bij het College van B & W, maar probeert daarbij, bij monde van Fractie voorzitter Chris Hottentot,
ook een bezorgde en betrokken burger, welke over de zaak geschreven en op social media gepubliceerd had, aan te laten klagen voor vermeende laster en smaad !

En dat terwijl dhr. Hottentot zich nog niet één dag echt in de zaak verdiept heeft en totaal geen dossier kennis heeft, terwijl dit al jaren bekend bij de Gemeente is ! … is dat een “Volksvertegenwoordiging” ??   
De Volkspartij ontving ook klachten van lokale Truckers inzake een Gemeentelijke Truck Parking in Spijkenisse aan de Mosterweg.

Wederom ondernam het Team van de Volkspartij actie, ging op de betreffende Truck Parking zelf een kijkje nemen, onderhield contact en gesprekken met een aantal gedupeerde en betrokken Truckers, waaruit bleek dat ook deze Truckers met hun klachten al jaren door de Gemeente niet gehoord worden en zelfs van het kastje naar de muur worden gestuurd, ook hier  blijkt de Gemeente haar verantwoordelijkheid dus niet te willen nemen.  

Hier is dus sprake van eigen belang van een Volksvertegenwoordigster, die in de realiteit dus eigen belangen boven die van de inwoners van Nissewaard en met name de Truckers van Spijkenisse stelt


Van de andere Gemeenteraad Fracties in Nissewaard hadden die lokale Truckers nog geen enkele steun ontvangen,
vooral de Fracties van O.N.S en V.V.D. blijven muisstil !
Pas nadat er een artikel op de social media over de problemen van de Truckers met die Gemeentelijke parking verscheen schoot ineens de Fractie van de P.V.V. “Light” Nissewaard in de stress !

Met name Fractie voorzitter van de P.V.V. “Light”, mevr. Anita Verweij, was zeer “geschrokken” over de, in het artikel beschreven, problemen op de betreffende Truck Parking en verklaarde op de Partij Facebook pagina dat ;

 “Onlangs publiceerde Volkspartij Nissewaard een stuk betreffende zogenaamde misstanden vrachtwagenparkeerplaats Spijkenisse.
Deze partij heeft een “gedegen onderzoek” naar de zogenaamde misstanden op deze vrachtwagenparkeerplaats laten verrichten door hun huis blogger en hierna vragen gesteld aan het College.
De PVV is geschrokken van de uitkomsten van dit het onderzoek en heeft direct contact opgenomen met de diverse brancheorganisaties.
Deze hebben verklaard geen enkele klacht te hebben ontvangen.

PVV Fractievoorzitter Anita Verweij”   Dat mevr. Verweij de beweringen in het artikel van de Volkspartij Nissewaard als “zogenaamde problemen” bestempeld en het onderzoek van het Volkspartij Team in twijfel trekt is niet zo opmerkelijk, want mevr. Verweij zit zelf in de Transportsector als zelfstandig transport ondernemer van Verweij Transport, is nauw betrokken bij de Brancheorganisatie  V.E.R.N. voor kleine ondernemers in het wegtransport, en,… heeft er in het verleden persoonlijk bijgedragen aan de realisatie van de betreffende Truck Parking door flink te lobbyen met de Gemeente Nissewaard, de lokale V.V.D. en O.N.S. !

Hier is dus sprake van eigen belang van een Volksvertegenwoordigster, die in de realiteit dus eigen belangen boven die van de inwoners van Nissewaard en met name de Truckers van Spijkenisse stelt, en daarmee het vertrouwen wat zij van die inwoners heeft gekregen misbruikt !!

Dat is dus de rede dat mevr. Verweij dus totaal geen kritiek en klachten over haar “Paradepaardje” de Truck Parking in Spijkenisse duld !
Maakt dat de huidige P.V.V. “Light” Nissewaard Fractie niet gewoon een V.V.D. & O.N.S. Fractie 2.0 ??
Is dat ook een de rede waarom de lokale Fracties van de V.V.D. & O.N.S. dus al die jaren de klachten van de Lokale Truckers genegeerd hebben en niet wilde horen, en zich in deze zaak muisstil houden !??  
Ook de leden van de lokale V.V.D. & O.N.S. Fracties tonen zich hierin dus totaal geen echte “Volksvertegenwoordigers” !!  

Mevr. Verweij gaat echter nog een stapje verder met haar strijd tegen het Team van de Volkspartij Nissewaard, zo claimt ze ten onrechte dat de P.V.V. Light” Nissewaard een debat zou hebben aangevraagd met huidig Burgmeester, dhr. Foort van Oosten, over de openlijke Gebedsoproepen vanuit het Nederlands Turks Ontmoetingscentrum aan de A.M. de Jongstraat 2 in Spijkenisse, terwijl de Griffie van de Gemeente bevestigt dat dit debat is aangevraagd door de Volkspartij !

Opmerkelijk detail hierbij is dat leden van het Team van de Volkspartij zich wel openlijk toonde met aanwezigheid bij het N.T.O. ten tijde van de luide gebedsoproepen, maar dat de P.V.V. “Light” Fractie schitterde in afwezigheid !!
En dat terwijl juist de P.V.V. van Geert Wilders zo nadrukkelijk en openlijk tegen elke vorm van Islamisering is en de huidige lokale P.V.V. “Light” Nissewaard fractie toch DE lokale vertegenwoordiging van de landelijke P.V.V. zou moeten zijn !  
De Inwoners van Nissewaard hoeven zich dus eigenlijk helemaal niet af te vragen door welke lokale politieke partij zij nu echt vertegenwoordigt worden in de huidige Gemeenteraad van Nissewaard.  
“Wie vertegenwoordigen de Inwoners van Nissewaard ?”  
Auteur :   Franky van Santen
                “De Kritsche Spijkenisser”
                Columnist      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *