Franky’s mening over statushouders en opvang in Spijkenisse

Franky’s “De Kritische Burger” Opinie>> Achter de lokale politieke schermen <<

Het is een harde realiteit, een feit, dat de “gewone” Nederlandse inwoners in onze Gemeente Nissewaard geen vertrouwen meer hebben in de lokale politiek.
En dat is natuurlijk helemaal geen verassing.
Hun zorgen worden NIET gedeeld door het huidige College van B & W en de meeste huidige lokale politieke partijen en die van de laatste decennia.

Wanneer die “gewone” Nederlandse inwoners van onze Gemeente hun zorgen aangeven worden ze niet gehoord en gezien.
Wanneer ze hun problemen in sociaal, maatschappelijke en financiële zaken bij de Gemeente aangeven en melden worden ze van het bekende Ambtelijke kastje naar de Ambtelijke muur gestuurd en amper serieus genomen.
De behandeling van hun problemen en klachten nemen vaak jaren in beslag en uiteindelijk worden hun problemen daardoor in vele gevallen alleen maar erger en vaak niet naar behoren opgelost !
De meeste lokale politieke partijen zijn meer met hun eigen belangen bezig, dan met de belangen van de inwoners, diezelfde inwoners die die zgn. Volks/inwoners vertegenwoordigers wel hun vertrouwen in de vorm van hun stem hebben gegeven !
Daarbij is in de besluitvorming van het College van B & W al decennia lang geen Transparantie meer, meeste plannen en besluiten zijn al gemaakt en genomen door de lokale politici in hun “politieke Vesting” het Stadhuis, voor de “gewone” inwoners daar weet van hebben.
Een schrijnend voorbeeld daarvan is de plaatsing van Windmolens in Heenvliet en Geervliet en de plannen voor de plaatsing van windmolens in Spijkenisse Noord.In die huidige “Politieke Vesting” het Stadhuis worden achter de politieke schermen plannen gesmeed en besluiten genomen welke helemaal niet in het belang van de “gewone” inwoners zijn en ook niet aan die inwoners worden voorgelegd en besproken !,… ja,… achteraf,… wanneer de plannen al gesmeed, uitgewerkt en besloten zijn !!
Nu kijken we eens naar de Asielzoekers en Statushouders opvang problematiek.Al in 2016 waren er in de “Politieke Vesting” in Spijkenisse plannen gesmeed voor de opvang van Asielzoekers en Statushouders opvang in Spijkenisse, er waren vergevorderde plannen voor de komst van een Vluchtelingen opvang / A.V.O. in Spijkenisse in een pand aan de Boyleweg 2 op bedrijventerrein Halfweg.
Een groep inwoners was er toen al bezorgd over, er werd een petitie gestart, er volgde een demonstratie en de petitie werd toen aan de toenmalige Burgemeester van Nissewaard overhandigd.

Uiteindelijk kwam de Asielzoekers / Statushouders opvang er toen “nog” niet in Spijkenisse.Begin 2020 was er weer sprake van de komst van een opvang voor Asielzoekers / Statushouders opvang in Spijkenisse, welke wederom in het al eerder beoogde pand aan de Boyleweg in Spijkenisse zou gevestigd moeten worden.
De, toen nieuwe en jonge lokale politieke partij, Volkspartij Nissewaard gaf toen ook al aan actie te willen gaan voeren tegen de mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse.In een Commissievergadering maakte een bezorgde inwoonster gebruik van haar recht op spreektijd tijdens zo’n Commissievergadering en sprak, mede uit naam van een grote groep ook bezorgde inwoners en ouders van kinderen, haar en hun zorgen uit tegen de Commissieleden.

Ook diende het Raadslid, Boy Wildeboer van de Volkspartij Nissewaard, namens deze partij in 2020 schriftelijke vragen in de Gemeenteraad in, waarin werd gesteld dat de, toen al, heersende onrust en zorgen van vele inwoners over de mogelijke komst van een AZC in Spijkenisse rede genoeg voor de Volkspartij Nissewaard is om tegen de komst van een AZC te ageren en verzetten om dit te kunnen voorkomen.
De Volkspartij Nissewaard sprak daarbij ook haar verbazing uit dat het bewuste pand aan de Boyleweg eerder door de Brandweer als NIET geschikt was bevonden voor de opvang van arbeidsmigranten, ( het zg. “Polen-Hotel” ), nu ineens dan wel geschikt zou zijn voor de opvang van Asielzoekers en Statushouders ?!
En nu, anno maart 2021, heeft het C.O.A. in de landelijke media laten weten met een ernstig opvang capaciteit tekort te maken te hebben voor de opvang van Asielzoekers en Statushouders, het C.O.A. is dus weer op zoek naar extra opvang capaciteit in de Gemeenten van ons land.

In dit kader heeft de Provincie tijdens de Provinciale Regietafel Vluchtelingen de betreffende Colleges van B & W van Gemeenten in Zuid-Holland, Rotterdam-Rijnmond inclusief die van Goeree-Overflakkee uitgenodigd voor een overleg aan deze Regionale Tafel Asielzoekers en Statushouders opvang, een overleg waaraan ook onze huidige Burgemeester van Nissewaard zal deelnemen !
Het overleg heeft ten doel de urgentie te kunnen bepalen van de door het C.O.A. gesignaleerde tekort aan opvang plekken in de huidige A.Z.C.’s.In onze Gemeente Nissewaard is bijvoorbeeld het besluit om de kliniek van Antes te verbouwen natuurlijk positief, maar gezien het feit dat er ook geen voldoende opvang is voor verwarde mensen en daklozen in onze Gemeente, zou het de voorkeur moeten verdienen dat het veel besproken pand aan de Boyleweg in Spijkenisse beter kan worden gebruikt voor de opvang van daklozen !

Gezien dit feit kan de Gemeente Nissewaard in Spijkenisse met geen mogelijkheid opvang bieden aan asielzoekers en of Statushouders.
Daarnaast kampt ook onze Gemeente Nissewaard met een groot tekort aan betaalbare sociaal huurwoningen en gewone huurwoningen !
Hierdoor kan de Gemeente Nissewaard onmogelijk woningen weg gaan geven aan statushouders terwijl wij inwoners hebben die jarenlang, soms zelf meer dan 10 jaar, op wachtlijsten staan !!
Wat er uit dat overleg aan die Regionale Regietafel asielzoekers en statushouders opvang, waaraan ook onze huidige Burgemeester van Nissewaard zal gaan deelnemen, weten we natuurlijk nog niet, maar gaat onze Burgemeester daar duidelijk over zijn naar onze inwoners ??,……. Of worden er weer eerst allerlei besluiten achter de politieke schermen in de “Politieke Vesting” genomen ??Auteur : Franky van

Santen Columnist – Freelance hobby onderzoek Journalist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *