Gegoochel met cijfers in Nissewaard

Het jaar in één oogopslag 2017 t.o. 2018

Als de Volkspartij Nissewaard de jaarrekening 2017 vergelijk tegen over 2018 dan zien wij een aantal bijzondere zaken, die wij eruit lichten. Wij starten aan de inkomsten kant en zien dat de inkomsten met € 7 miljoen is gestegen en dat is een stijging van 2,25%. De Rijksbijdrage is bijna even hard gestegen als de lokale heffingen en dat is goed te noemen. Binnen de lokale heffingen zien we minder inkomsten dan in 2017, maar de overige inkomsten zijn gestegen en deze inkomsten zijn erg variabel en onvoorspelbaar, dus risicovol. Dit geeft geen garantie voor de toekomst.

De uitgaven geven ook interessante uitkomsten. Ten eerste is er een verschuiving van gelden van wonen naar samenleven. Ten tweede wordt er minder uitgeven aan bestuur en dienstverlening. Afvalinzameling en -verwerking, veiligheid, sport en grondexploitatie zijn het kind van de rekening. De gelden verschuiven naar bijstandsuitkering en begeleiding, WMO en jeugd. Hiervan vindt de Volkspartij Nissewaard het vreemd dat veiligheid minder geld ontvangt, maar bijstandsuitkering en begeleiding meer. Hoe worden de gelden voor bijstandsuitkering en begeleiding besteed? De Volkspartij zou vooral deze onkostenpost verder uitgesplitst willen zien. Bij het tweede gedeelte zien wij de uitgaven voor bestuur fors stijgen met bijna 14% waar de totale inkomsten maar stijgen met 2,25%. De uitgaven voor dienstverlening nemen flink af met 44%. Dit is in verhouding veel, maar in bedragen stukken minder.

De grafieken van nu tegen over vorig jaar zijn voor 2017 allemaal aangepast. De netto schuldquote was 144% vorig jaar tegen over nu 98%. Het financieel evenwicht was vorig jaar aan elkaar gelijk, maar nu zijn de structurele lasten lager dan de structurele baten en het weerstandsratio was vorig jaar gelijk aan de streefwaarde en nu is 2017 de weerstandsratio lager dan de streefwaarde.

Het vreemde in alle grafieken is dat er wordt geconstateerd dat de cijfers zijn gerealiseerd. Hoe kunnen er dan een jaar later verschillen in deze grafieken staan voor het jaar 2017. De volkspartij Nissewaard vindt dit hoogst merkwaardig. 

Graag wil de Volkspartij Nissewaard de volgende schriftelijke vragen stellen aan het college om duidelijkheid te verkrijgen in het boven geconstateerde verhaal.

1 Waarom is er in 2018 t.o.v. 2017 minder geld uitgeven aan veiligheid? 

2 Waarom is er in 2018 t.o.v. 2017 meer geld uitgeven aan bijstandsuitkering en begeleiding en kan dit worden uitgesplitst en onderverdeeld, zodat hierover een duidelijk beeld wordt weergeven?

3 Waarom zijn de grafieken aangepast voor de cijfers van 2017 in het jaar 2018 t.o.v. het jaar 2017 en kunt u hiervoor een verklaring afgeven, want gerealiseerde cijfers kunnen een jaar later niet ineens anders zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *