Stichting het Volkshuys

De Stichting heeft als doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners van Nissewaard, alsmede het tegengaan van eenzaamheid onder de burgers van Nissewaard.
Dit door middel van gerichte maatschappelijke akties, en het ondersteunen van goede doelen zoals de alternatieve voedselbanken.
En haar maatschappelijke doelen zoveel als mogelijk te bereiken, met de traditionele normen en waarden in het achterhoofd.

laatste akties Stichting het Volkshuys:

– Donatie € 250 euro aan stichting Harvest4people, de alternatieve voedselbank van Nissewaard.
– Aktie Pietenposter Nissewaard 2020 , voor het behoud van het trouwe hulpje van Sinterklaas, kinderfeest nummer 1 van Nissewaard.
en het versturen van 3 pakketten met lekkernijen en meer.

Steun de akties van Stichting het Volkshuys door een donatie te geven op rekeningnummer NL83 INGB 0006 6038 38 tnv Stichting het Volkshuys onder vermelding van donatie het Volkshuys.