Jaarafrekening 2019, hier heeft u voor gekozen.

Jaarrekening 2019 Nissewaard in een oogopslag.

De jaarrekening is opgemaakt en door een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd.
De accountant heeft geen grote bezwaren geconstateerd en het geheel is naar het provinciehuis gestuurd.
Een jaarlijkse procedure.
Daar merkt de inwoner van Nissewaard niets van en de wethouder van financiën krijgt een pluim voor het goede werk.
Niks mis mee zal u denken, maar wat is er nou gebeurd met uw geld.
U betaalt niet alleen gemeentebelasting, maar ook belastingen aan het Rijk, zoals inkomstenbelasting en btw.
Dus zal ik u meenemen in de cijferbrij.

De inkomsten zijn licht gestegen en de stijging is grotendeels te danken aan de inkomsten vanuit het Rijk, namelijk 6%.
Daarnaast is de onroerendezaakbelasting met 2,9% gestegen.
De overige inkomsten zijn gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.
De twee grootste dalers zijn huren en pachten met 52,3% en rente en dividend met 25,4%.

Moest er dan bezuinigd worden in het gemeentehuis?
Het antwoord is nee.
Er werden wel keuzes gemaakt en dan kom je uit bij het bedrijven van politiek.
Waar wordt op bezuinigd en waarop niet.
Ook hier spreken de cijfers voor zichzelf.

Bezuinigd werd er op de onderstaande posten:

Minima en bijzondere bijstand – 51,6%
WMO – 21,5%
Rioolwerkzaamheden – 21,4%
Dienstverlening – 20,2%

Posten, die direct de inwoners van Nissewaard raken.
Ik herinner u aan het college akkoord genaamd “Samen voor elkaar”.

Posten, waarop niet werd bezuinigd:

Beheer gebouwen + 61,3%
Openbare verlichting + 58,1%
Sport + 21%
Veiligheid + 20,9%
Onderwijs + 20,1%
Gemeentelijke organisatie + 9,5%

Het geeft te denken, dat 5 van de 6 posten indirect betrekking hebben op de inwoners.
De gemeentelijke organisatie stijgt met 9,5%.
U behoort te weten, dat u deze post betaalt uit
hogere belastingpercentages om het inkomen van de ambtenaren te bekostigen.
De dienstverlening aan de inwoners werd met 20,2% verlaagd. Dus de inwoners krijgen minder door meer te betalen.
Bij het beheer van de gebouwen moet u denken aan een theater, een bibliotheek en meerdere garages.
Over de leegstand van meerdere gebouwen in het beheer van de gemeente heb ik het nog geeneens.
Uiteraard gaat er meer geld naar de sport dan naar de minima en bijzondere bijstand, omdat het collegeprogramma dit ondersteund.

Het laatste wat ik over deze jaarrekening in één oogopslag wil meegeven aan de mensen, die zich aangesproken voelen.
Ik hoef geen gemeentelijke subsidie voor het bovenstaande initiatief,
waar de gemeente reclame mee maakt met borden langs de doorgaande wegen.

Ik heb het graag gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *