Motie Volkspartij “gezamenlijke oproep veroordeling islam extremisme”

De raad van de gemeente Nissewaard, in vergadering bijeen op 11 November 2020

Constaterende, dat het geweld uit naam van de islam steeds extremere vormen aanneemt, en na aanslagen in Wenen en Parijs waarbij een leraar onthoofd werd, en in Rotterdam een leraar moest onderduiken na het tonen van een spotprent dit extremisme onze gemeentegrenzen heeft genadert.

Overwegende, dat er in Nissewaard een veroordeelde islam extremist rondloopt, en diverse islamitische verenigingen zijn.
Hoogleraar Ruud Koopmans, van het Wetenschappelijk Centrum Berlijn, ( WZT) onderzocht heeft dat 70 % van de Nederlandse moslims de religieuze wetten belangrijker vinden dan de seculiere Nederlandse wetten, en de helft van alle moslims gelooft in het fundamentalistische kader van de islam, geen homo vrienden wil en terug wil naar de wortels van de islam.

Verzoekt het College tot het komen van een gezamenlijke oproep uit naam van het college en de gemeenteraad van Nissewaard, waarin we het geweld uit naam van de Islam zwaar veroordelen, en de islamitische gemeenschap in Nissewaard oproepen hetzelfde te doen.

en de gemeenteraad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag


namens de fractie Volkspartij Nissewaard
Boy Wildeboer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *