Raad niet tijdig en volledig geïnformeerd

Het gaat over bestuurlijke zaken en minder over de inhoud begint fractievoorzitter Peter van der Velden van de Volkspartij
De Wethouder zegt in de Commissie Sociaal domein: Geen probleem te hebben met de FNV. “Ergens voor de zomerhebben we rond de tafel gezeten”. Ik heb nagevraagd bij het kader van het FNV. De laatste keer dat het College rond de tafel heeft gezeten met FNV Uitkeringsgerechtigden is 16 januari 2019. Dat mag misschien wel vóór de zomer liggen, maar is toch echt wel midden in de winter. Waarom informeert het College ons onjuist en onvolledig?

De Wethouder zegt in de commissie sociaal domein: Hij heeft een kopie gekregen van het handhavingsverzoek. Het handhavingsverzoek is niet direct doorgestuurd aan de Raad, terwijl de Raad wel in de adressering staat van de begeleidende mail. Daarmee werd de Raad niet tijdig en volledig geïnformeerd en moesten we e.e.a. eerst uit de media vernemen. Waarom gebeurt dat? Waarom hield u de mail van FNV wekenlang achter? Er staat toch echt dat de mail aan de Raad is gestuurd.

En beste collega’s waarom zwijgt u steeds? Hierdoor kunt u uw controlerende taak niet uitvoeren? Dat kan alleen als u altijd en overal volledig wordt geïnformeerd. Aan taalkundige slimmigheden en ontwijkende antwoorden hebben we niets.

Wanneer wordt er een oplossing gezocht? Nu escaleert de zaak, omdat wij, de Gemeenteraad, niet in staat blijken te zijn het College een opdracht te geven om een alles omvattende oplossing te regelen met FNV. Nu lopen er een hele reeks peperdure procedures, juist omdat we het College niet opdragen dat ze per direct een oplossing moeten zoeken en niet alles op hun beloop moeten laten.

We kunnen er lichtvaardig over doen, maar deze zaak wordt steeds erger. Er komt steeds meer naar boven over hoe deze organisatie werkt. Ik wijs alleen maar naar het onvindbaar blijken van stukken over deze zaak, zo staat in Binnenlands Bestuur.

Dus nogmaals, wat willen jullie collega’s? We zijn eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stad, niet het College of alleen de Collegepartijen. Wij dus allemaal! En de Volkspartij wil niet medeverantwoordelijk worden gehouden. We willen ook niet worden bespot vanwege onze vasthoudendheid en kritische vragen. Dat wegzetten is onprofessioneel, een Gemeenteraad onwaardig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *