REGIONAAL OVERLEG PROVINCIALE REGIETAFEL VLUCHTELINGEN ( PRT)

De Volkspartij maakt zich ernstige zorgen omtrent de bekendmaking van het regionaal overleg
provinciale regietafel vluchtelingen het PRT waarin zij de colleges uitnodigen van RotterdamRijnmond ( de Rijnmondgemeenten) inclusief Goeree-Overflakkee) waar besproken zal worden het
gesignaleerde tekort aan opvangplekken in de AZC ’s ( asielzoekerscentra ’s) en het plaatsen van
statushouders in huurwoningen in onze provincie.
Dit overleg zal medio april plaats vinden.

In de commissievergadering bestuur van 16 maart jl. werd aangekondigd dat burgemeester Foort
van Oosten van Nissewaard hierbij aanwezig zal zijn om te praten over het huisvesten van
statushouders en de urgentie hiervan.
De gemeente Nissewaard had hier in 2020 ook al de grootste taakstelling daar onze gemeente de
meeste huurwoningen heeft maar ook toen bleek dat onze gemeente niet kon voldoen aan de
gestelde eis om 50 statushouders te huisvesten er kregen 43 statushouders een huurwoning
toegewezen.

De Volkspartij vindt ook dit getal te hoog wij willen dit reduceren naar nul.
Onze gemeente kampt met vele woningzoekende van jong tot oud, met name de jongere generatie die
een toekomst willen opbouwen en een gezin willen stichten zij zien geen kans om hun ouderlijke
woning te verlaten.
Voor de meeste woningzoekenden geldt een inschrijftermijn tussen 8 en 10 jaar!
Het huidige college schijnt het doodnormaal te vinden dat de jongeren van nu thuis blijven wonen
tot ver in hun volwassen leeftijd of dat zij besluiten naar elders te verhuizen buiten de gemeente
Nissewaard een gedwongen keuze voor vele dankzij het falend beleid van burgemeester en
wethouders en de coalitie partijen.

Het plaatsen van statushouders in huurwoningen is niet onze enige zorg daar er ook wordt
gewaarschuwd door het COA ( centraal opvang asielzoekers) dat er momenteel wederom te weinig
opvang is.
Wij verwachten dan ook dat het COA ook hiervoor een beroep zal doen op de gemeente
Nissewaard om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor opvang van asielzoekers.
In 2016 was hier bijna sprake van in een bedrijfspand aan de Boyleweg .
Ook vorig jaar kwam het COA wederom opvang tekort.
Hierop stelde onze fractievoorzitter Peter van der Velden of er nog naar andere
plekken gekeken zal worden binnen de gemeente, hierover zei de burgemeester:
‘ dat dit niet het geval is die vraag doet zich niet voor’.

Echter sluiten wij van de Volkspartij ook nu niets uit en zullen
wij alert blijven op elk geluid afkomstig vanuit het COA en ons met hand en tand blijven verzetten
tegen opvang van asielzoekers
Wij raden de burgemeester dan ook aan om geen strobreed toe te geven aan de nukken van het COA
maar eerder zorg te dragen dat de wachttijden voor huurwoningen drastisch verlaagd worden voor
onze woningzoekenden.
Tevens geen opvang asielzoekers in onze gemeente de cijfers leert ons dat
hier alleen maar ellende van komt waardoor er extra veiligheidsmaatregelen moet worden genomen
om de verhoogde criminaliteit die dan zal ontstaan trachten te voorkomen.
In dit geval beter voorkomen dan genezen door geen enkele asielzoeker en statushouder toe te laten in onze mooie
gemeente
De Volkspartij wenst de burgemeester veel wijsheid toe tijdens deze vergadering !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *