Statement tegen Islamitisch geweld

Statement tegen Islamitisch geweld

De westerse vrije wereld, met name Europa is op gruwelijke wijze weer geconfronteerd met
Islamitisch geweld tegen de vrijheid van meningsuiting !
Waar eerder in Utrecht op 18 maart 2019 een aanslag werd gepleegd in een tram, 4 doden,…
Werd in Frankrijk een leraar op straat onthoofd omdat hij zijn leerlingen het belang van de vrijheid
van meningsuiting wilde bijbrengen en daarbij een tekening toonde !,…
Werd er weer in Frankrijk een Islamitische aanslag gepleegd in een Kerk, 3 doden !,…
Liep er in Wenen een Islamitische extremist schietend op onschuldige westerse burgers over straat, 4
doden !,…

dit schreeuwt om een statement vanuit de Gemeenteraad.


En werd er in Rotterdam leraar bedreigt na tonen van een anti Islam cartoon !
En zo zijn er meerdere meldingen van ouders van leerlingen op scholen in ons land die door ouders
van leerlingen, met een immigratie en Islamitische achtergrond, worden aangesproken met
bedreigende taal, wat ook een aantal leerkrachten op scholen ten deel valt.

Op Islamitische scholen en Moskeeën in ons land wordt er haat tegen onze vrije westerse manier van
leven aan leerlingen over en bijgebracht, in de Moskeeën wordt haat tegen onze vrije westerse
samenleving gepredikt !

De haat van de Islam tegen onze vrije manier van samenleven en vrijheid van meningsuiting neemt
steeds grotere en extremere vormen aan, waar ook onze Gemeente Nissewaard niet van verschoond
zal blijven, getuige de toenemende gevallen van pesterijen, geweldplegingen en steekpartijen van
Nederlandse leerlingen door mede leerlingen met een immigratie en Islamitische achtergrond.
Dat is de huidige, harde en trieste realiteit in onze Gemeente !

aan de inwoners te tonen dat de
Gemeenteraad als één blok de aanvallen op onze vrijheid van meningsuiting en vrije westerse manier
van leven afkeurt en veroordeeld.

Na de onthoofding van de Franse leraar, was het voor de huidige Fractievoorzitter van de Volkspartij,
Peter van der Velden, aanleiding om in de commissievergadering van jl. 29 oktober hier aandacht
voor te vragen, hij is van mening dat dit schreeuwt om een statement vanuit de Gemeente / Raad en
opperde dan ook het idee om vanuit de Gemeenteraadfracties met een gezamenlijk Statement tegen
het gruwelijke geweld van de Islam te komen, om zo ook aan de inwoners te tonen dat de
Gemeenteraad als één blok de aanvallen op onze vrijheid van meningsuiting en vrije westerse manier
van leven afkeurt en veroordeeld.

de P.V.V. Nissewaard Fractie bleef stil !

De voorzitter tijdens deze Commissievergadering, dhr. B.J. Tebrugge ( S.G.P.) nam het voortouw en
sprak zijn afschuw en afkeuring duidelijk uit, ook uit naam van de Raad.

​Maar vreemd genoeg bleef het vrij stil bij de andere Fracties !
Zelfs de P.V.V. Nissewaard Fractie bleef stil !, waarvan je toch zeker van zou verwachten dat zij zich
hierover zouden uitspreken. en het maken van zo’n gezamenlijke Statement zouden ondersteunen.
Juist de P.V.V. is toch een anti Islam partij ?!

De reacties van enkele, wel reagerende Fracties waren ontluisterend !
De V.V.D. was van mening dat dit onderwerp en discussie niet in de Commissievergadering
thuishoorde , maar in de Gemeenteraad of eigenlijk in de Landelijke politiek, en vroegen zich af wat
dhr. Peter v.d. Velden hiermee wilde bereiken ?

Liever Links vindt het idee van dhr. van der Velden ronduit belachelijk.

Liever Links sloot zich bij de woorden van de V.V.D. aan, maakte duidelijk dat deze afschuwelijke daad
niets meer en minder dan moord en terrorisme is. Verder vond Liever Links dat het gezamenlijk
hierover uit te spreken wel kon, maar was wel van mening dat dit meer voor de Landelijke politiek is.

Toch kon Liever Links zich niet inhouden, en moest blijkbaar dhr. van der Velden van de Volkspartij
toch nog even aanvallen en een “linkse veeg uit de pan geven” door luid en duidelijk te maken dat zij
het idee van dhr. van der Velden ronduit belachelijk vinden, omdat zij er gewoon vanuit gaan dat alle
Fracties, Raadsleden en iedereen deze Islamitische gruweldaden afkeuren en veroordelen, één
gezamenlijk Statement vond Liever Links niet nodig.

De P.V.D.A. vindt het zelfs “treurig” en “zorgelijk” dat dit onderwerp word aangehaald in een commissievergadering !

Nissewaard Lokaal,… welke bij die vergadering blijkbaar met twee sprekers op één onderwerp mocht
reageren wat normaal niet mag,… één van de twee sprekers wilde hier eigenlijk helemaal geen
aandacht aan besteden en was van mening dat dit thuishoort in de Landelijke politiek,… de andere
spreker namens Nissewaard Lokaal maakte het wat bonter, die had er zelfs helemaal geen zin in,
verklaarde dat onze huidige regering President Macron van Frankrijk hierbij ondersteunde en vond
dat men maar gewoon moet afwachten wat onze Minister President Mark Rutte hierover te zeggen
heeft.

De P.v.d. A. vond het zelfs “treurig” en “zorgelijk” dat dit onderwerp werd aangehaald in een
commissievergadering !
Dit onderwerp / thema mocht blijkbaar niet benoemd worden in een Commissievergadering in de
Gemeente Nissewaard, misschien in de Gemeenteraad, maar eigenlijk het moest maar landelijk
worden benoemd.

Het gevaar van de Islam mag in de Gemeente Nissewaard niet in de lokale politiek benoemd worden !

Dit thema werd als belachelijk, idioot, overbodig en niet in Nissewaard thuishoren bestempeld, en er
werd afgevraagd wat dhr. Peter van der Velden, Fractievoorzitter van de Volkspartij Nissewaard
hiermee wilde bereiken.
Alsof dit thema alleen een landelijk probleem is, en het niet in onze Gemeente Nissewaard zou
kunnen gebeuren, terwijl men weet dat er ook in Nissewaard een Islam Jihadist rondloopt, er ook
hier vele misdaden door mensen met een immigratie en Islamitische achtergrond gepleegd worden !

Geen realistische opvatting bij vele Fracties en Raadsleden dus.
Bij de Volkspartij Nissewaard is dat realisme blijkbaar wel aanwezig bij dit thema, wat zo’n beetje de
hele vrije westerse wereld bezig houdt en grote zorgen baart, en dat ook wil laten blijken naar de
inwoners van onze Gemeente,… maar daar blijkbaar alleen in staat, omdat de meeste andere Fracties
zich niet willen aansluiten om te komen met een gezamenlijk Statement over dit thema.

Het gevaar van de Islam mag in de Gemeente Nissewaard niet in de lokale politiek benoemd worden !

Auteur : Franky van Santen

Columnist – Hobby onderzoek Journalist

One thought on “Statement tegen Islamitisch geweld

  1. Ik ben het helemaal met jullie eens.
    Regering,kamerleden,burgemeesters ze houden ALLEMAAL HUN MOND .
    BANG VOOR DE GEVOLGEN.
    FB IS OOK ZO…..BANG,idereen die iets over de islam,( ik al 5x dit jaar)zegt,wordt er af gegooid.
    De europeaan ZIET NOG STEEDS GEEN GEVAAR,ik wel,al jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *