Volkspartij gaat in overleg met NTO in Spijkenisse Noord.

Door het Volk – Voor het Volk

Als Volksvertegenwoordigers heb je de verantwoordelijkheid en de plicht het Volk te vertegenwoordigen, op te komen voor hun belangen, daar voor te staan en te vechten.
Het zijn de burgers van het Volk die de Volksvertegenwoordigers gekozen hebben, maar ook betalen.

Op lokaal politiek niveau, in de Gemeenten, zijn de Volksvertegenwoordigers de vertegenwoordiging en de stem van de inwoners van de Gemeente, dat is dus ook zo in de Gemeente Nissewaard.
De leden van de verschillende Gemeenteraad Fracties in de Gemeenteraad van Nissewaard zijn niet alleen de Stem van de Inwoners, maar ook de politieke Ombudsmannen en vrouwen van en voor de Inwoners, dus moeten hun verantwoording nemen wanneer het Gemeentebestuur in haar optreden en beleid voering de belangen van de Inwoners niet goed, nauwelijks en of niet behartigen.

Dat betekent dan wel dat de Inwoners van Nissewaard niet ongevraagd en ongewild mogen en moeten worden geconfronteerd met het verspreiden van Islamitische Gebedsoproepen

De Volkspartij Nissewaard is zo’n Gemeenteraad Fractie, welke haar verantwoording niet uit de weg gaat wanneer de belangen van de Inwoners, en of een deel daarvan, van Nissewaard niet behartigt worden, hun klachten niet gehoord worden en de Nederlandse identiteit, cultuur niet in ere en in stand gehouden wordt.

Ook onze Gemeente Nissewaard is een Nederlandse Gemeente waar de Inwoners leven met normen en waarden en manier van samenleven die zijn gebaseerd op de Christelijke manier van samenleven. Daarbij is er ook in de Gemeente Nissewaard plaats voor mensen welke een ander geloof of een andere levens ideologie volgen, aanhangen en aanbidden, zoals dat in een vrije westerse democratische samenleving als heel normaal wordt ervaren.

Boy Wildeboer, Secretaris en huidig Gemeenteraadslid van de Volkspartij Nissewaard, heeft op vrijdagmiddag 22 mei jl. contact gelegd en een gesprek met de leiding van de N.T.O gehad

Dat betekent dan wel dat de Inwoners van Nissewaard niet ongevraagd en ongewild mogen en moeten worden geconfronteerd met het verspreiden van Islamitische Gebedsoproepen door middel van luidsprekers op het dak van een Islamitisch ontmoetingscentrum, dit hoort en past niet in de samenleving van Nissewaard.

Ongeveer zo’n twee weken geleden heeft de Gemeenteraad Fractie van de Volkspartij Nissewaard, via de Griffie van de Gemeente Nissewaard, een gesprek aan gevraagd met de leiding van de N.T.O. ( Nederlands Turks Ontmoetingscentrum ) in Spijkenisse Noord, welke die Islamitische Gebedsoproepen via luidsprekers op het dak de wijk in slingert.
Daar de Volkspartij, tot op heden nog geen antwoord van de Griffie heeft mogen ontvangen, en verder ook geen ondersteuning van de andere politieke Fracties in de Gemeenteraad, Volksvertegenwoordiging, hierbij ontvangt… heeft de Volkspartij dus zelf het initiatief genomen en loopt daarin dus niet weg van eigen verantwoording als Vertegenwoordigers van de Inwoners van Nissewaard en is dus zelf contact gaan leggen met de leiding van het N.T.O. in Spijkenisse Noord om in gesprek te kunnen gaan.

Boy Wildeboer, Secretaris en huidig Gemeenteraadslid van de Volkspartij Nissewaard, heeft op vrijdagmiddag 22 mei jl. contact gelegd en een gesprek met de leiding van de N.T.O gehad, net na de gebedsoproep van die middag, waarbij meerdere leden van de achterban van de Volkspartij Nissewaard aanwezig waren.
Van de andere Gemeenteraad Fracties was totaal niemand te bekennen tijdens de gebedsoproep die weer duidelijk hoorbaar door de luidsprekers klonk.

De Volkspartij Nissewaard heeft een hart voor de Inwoners en neemt haar verantwoording.

Wilt U meer nieuws en achtergrond informatie van en over de Volkspartij Nissewaard ?, bezoek dan de website ;

http://volkspartijnissewaard.nl/

Volkspartij Nissewaard – door de Inwoners Voor de Inwoners

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *