Volkspartij vraagt duidelijkheid jongeren “Marckenburgh”


Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde gemeenteraad Nissewaard wil de Volkspartij Nissewaard de volgende vragen voorleggen:

Inleiding::

Heden, 7 augustus 2019 ontvingen de bewoners van de Marckenburgh een email van Livable en Woonzorg Nederland met de mededeling dat er geen appartementen meer vrijkomen voor verhuur.

Livable kan niet zeggen hoe lang de bewoners nog gebruik kunnen maken van de huisvesting.

Livable en Woonzorg Nederland verwacht de bewoners hierover in september te kunnen informeren.

De Volkspartij Nissewaard is van mening dat dit hele gebeuren een zeer slechte kwestie is voor de bewoners.

Aan de ene kant de onzekerheid over hun huisvesting en zéér zeker gezien het feit dat het studiejaar dan inmiddels al is begonnen.

Vraag:

De Volkspartij vraagt het college in overleg te treden met Livable en Woonzorg om duidelijkheid te scheppen voor onze Nissewaardse Jongeren

Namens de fractie van de Volkspartij
Boy Wildeboer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *